Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Analiza kakovosti nacionalnih računov
Naročnik:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave v TED:
31/03/2020
Rok za prejem ponudb:
15/06/2020
Status:
Zaprto
Informacije
ESTAT/LUX/2020/OP/0008
Analiza kakovosti nacionalnih računov
Ta javni razpis zajema več analitičnih in metodoloških podpornih ukrepov za izboljšanje kakovosti nacionalnih računov.Sklop 1: analiza kakovosti ocen obsega nacionalnih računov z uporabo (predvsem) implicitnih deflatorjev;sklop 2: analiza kakovosti nefinančnih sektorskih računov;sklop 3: analiza kakovosti finančnih računov po sektorjih.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Javno naročilo
79330000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
31/03/2020 00:00
15/06/2020 16:00
17/06/2020 14:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Analiza kakovosti ocen obsega nacionalnih računov z uporabo (predvsem) implicitnih deflatorjev
Splošni cilj naročila je podpreti Eurostat pri poglobljeni analizi kakovosti trenutnih cen in ocen obsega s posebnim poudarkom (med drugim) na medčasovni in meddržavni primerjavi implicitnih deflatorjev.Namen projekta je analizirati podatke nacionalnih računov s posebnim poudarkom na oceni kakovosti in metodološke ustreznosti ocen obsega.
Sklop 2
Analiza kakovosti nefinančnih sektorskih računov
Splošni cilj dela v okviru tega sklopa je podpreti Eurostat pri pripravi poglobljene analize kakovosti nefinančnih sektorskih računov s proučitvijo naslednjih postavk:— povprečni prihodki samozaposlenih v sektorju gospodinjstev,— čisti dohodek gospodinjstva na prebivalca in prihranki gospodinjstva na prebivalca,— stopnja investiranja na gospodinjstvo in stopnja investiranja nefinančnih družb,— delež v dobičku nefinančnih družb.
Sklop 3
Analiza kakovosti finančnih računov po sektorjih
Splošni cilj dela v okviru tega sklopa je podpreti Eurostat pri poglobljeni analizi kakovosti finančnih računov s proučitvijo naslednjih postavk:— delnice in drugi lastniški kapital, ki ne kotirajo na borzi,— terjatve in obveznosti.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 064-152006
Obvestilo o javnem naročilu
31/03/2020 00:00