Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve Eurobarometra: hitre ankete Eurobarometra (sklop 1) in raziskave E...
Naročnik:
European Commission, DG Communication (COMM)
Datum objave v TED:
10/06/2020
Rok za prejem ponudb:
17/08/2020
Status:
Zaprto
Informacije
COMM/2020/OP/0017
Storitve Eurobarometra: hitre ankete Eurobarometra (sklop 1) in raziskave Eurobarometra (sklop 2)
Namen naročila je zagotoviti storitve Eurobarometra za Komisijo in druge institucije/agencije EU. Te storitve bodo naročnikom omogočile boljše razumevanje javnega mnenja s pomočjo raziskav, in sicer z uporabo javnomnenjskih raziskav v širši javnosti in posebnih ciljnih skupinah.Sklop 1 zajema hitre ankete Eurobarometra in ad hoc storitve.Sklop 2 zajema izvedbo in usklajevanje kvalitativnih raziskav in drugih storitev v zvezi z javnim mnenjem, ki vključujejo širšo javnost ali izbrane družbene skupine.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
2
Okvirni sporazum
47,000,000.00 EUR
79320000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
10/06/2020 00:00
17/08/2020 16:00
19/08/2020 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Hitre ankete Eurobarometra
Sklop 1 tega javnega razpisa bo naročnikom omogočil, da naročijo javnomnenjske raziskave, imenovane „hitre ankete Eurobarometra“ (v nadaljnjem besedilu: hitre EB), ki se bodo v glavnem izvajale po telefonu ali prek spleta.Namen hitrih anket Eurobarometra je zagotoviti hitro oceno stanja javnega mnenja ter prispevati k vrednotenju, potrjevanju in oblikovanju politik EU.Hitre ankete Eurobarometra so ad hoc tematske ankete o zadevah v zvezi z evropskimi zadevami, ki se izvajajo v kratkem časovnem obdobju in opravijo na zahtevo katere koli službe Evropske komisije in drugih naročnikov. Hitre ankete Eurobarometra naročnikom omogočajo, da hitro pridobijo rezultate anket, izvedenih med širšo javnostjo, ali da se osredotočijo na posebne ciljne skupine, kot so mladi, podjetja itd.
Sklop 2
Raziskave Eurobarometra
Sklop 2 tega javnega razpisa bo naročnikom omogočil, da naročijo kvalitativne študije in/ali druge raziskovalne storitve za analizo javnega mnenja.Raziskave Eurobarometra bodo naročnikom pomagale pri uresničevanju naslednjih ciljev:— podrobno oceniti stališča, mnenja, pričakovanja, pomisleke itd. javnosti in/ali izbranih družbenih skupin v državah ali na ozemljih, ki jih zajema naročilo, glede na različne politike in pobude različnih akterjev, vključenih v evropsko povezovanje,— razumeti razloge za izražanje stališč, mnenj, pričakovanj ali pomislekov,— izvajati preskuse v različnih skupinah glede razumevanja in sprejemanja sporočil ali dokumentov (pisni dokumenti, videoposnetki, logotipi, promocijsko gradivo, spletna mesta itd.), ki so jih pripravile sodelujoče institucije in organi in se bodo uporabljale za informacijske in komunikacijske kampanje Evropske unije,— oceniti, med pripravo ali po razširjanju, razumevanje in vpliv teh sporočil ali dokumentov v nacionalnih kulturah in različnih starostnih skupinah, skupinah, razčlenjenih po spolu, in družbeno-strokovnih skupinah v skladu z nosilci in slogi komuniciranja, ki ustrezajo različnim ciljnim skupinam,— opredeliti najprimernejše vrste informacij in medijev za vsako od ciljnih skupin v državah ali na ozemljih, ki jih zajema naročilo,— oceniti vpliv politik in odločitev, ki so že izvedene na evropski ravni,— pomagati pri pripravi vprašalnikov za kvantitativne raziskave,— analizirati in interpretirati rezultate kvantitativnih raziskav in kvalitativnih študij iz raziskav Eurobarometra ali drugih virov,— opredeliti pomembne nacionalne in socialno-demografske razlike med državami ali ozemlji, ki jih zajema naročilo, in znotraj njih,— pomagati razvijati poznavanje in sposobnost analiziranja pojavov, povezanih z javnim mnenjem v Evropski uniji, na regionalni, nacionalni in globalni ravni ter v drugih državah ali ozemljih, ki jih zajema naročilo.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 111-268684
Obvestilo o javnem naročilu
10/06/2020 00:00