Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Skrbnik tretjih oseb (TPA) – upravljanje zahtevkov za povračilo v okviru sistema...
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
10/04/2020
Rok za prejem ponudb:
13/04/2022
Status:
Zaprto
Informacije
CFT-1586
Skrbnik tretjih oseb (TPA) – upravljanje zahtevkov za povračilo v okviru sistema zdravstvenega zavarovanja ter aktuarske storitve in upravljanje preventivne medicine
Sklop 1: cilj je izbrati ponudnika storitev, ki bo deloval v vlogi skrbnika tretjih oseb (Third Party Administrator – TPA), tj. organizacijo, ki bo upravljala sistem zdravstvenega zavarovanja za EIB, vključno z obdelavo zahtevkov za povračilo, odločanjem glede upravičenosti zdravstvenih stroškov, olajševanjem dostopa do zdravstvene oskrbe in izboljšanjem razmerja med ceno in kakovostjo oskrbe na splošno. Skrbnik tretjih oseb bo zagotovil tudi aktuarske storitve, povezane z računovodskimi in aktuarskimi študijami MSRP o finančni vzdržnosti sistema zdravstvenega zavarovanja.Sklop 2: cilj je izbrati ponudnika storitev za upravljanje in centraliziranje zagotavljanja celovitih zdravniških pregledov za upravičence iz sklopa 2, tj. organizacijo, ki bo upravljala ocene s področja preventivne medicine za skupino EIB. Ponudnik storitev bo zagotovil tudi mrežo zdravstvenih ustanov, v katerih bodo lahko upravičenci opravljali usklajene in visokokakovostne preventivne zdravniške preglede.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Javno naročilo
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66512200
Pogoji sodelovanja
Ponudnik mora dokazati, da je registriran za izvajanje poklicne dejavnosti v skladu z nacionalno zakonodajo.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
10/04/2020 00:00
13/04/2022 04:10
05/06/2020 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Skrbnik tretjih oseb (TPA) – upravljanje zahtevkov za povračilo v okviru sistema zdravstvenega zavarovanja ter aktuarske storitve
cilj je izbrati ponudnika storitev, ki bo deloval v vlogi skrbnika tretjih oseb (Third Party Administrator – TPA), tj. organizacijo, ki bo upravljala sistem zdravstvenega zavarovanja za EIB, vključno z obdelavo zahtevkov za povračilo, odločanjem glede upravičenosti zdravstvenih stroškov, olajševanjem dostopa do zdravstvene oskrbe in izboljšanjem razmerja med ceno in kakovostjo oskrbe na splošno. Skrbnik tretjih oseb bo zagotovil tudi aktuarske storitve, povezane z računovodskimi in aktuarskimi študijami MSRP o finančni vzdržnosti sistema zdravstvenega zavarovanja.Skrbnik tretjih oseb bo moral učinkovito sodelovati z različnimi deležniki zdravstvenega zavarovanja: izvajalcem zdravstvene pomoči, zavarovateljem zdravstvenih stroškov, povezanih z delom, izvajalcem storitev preventivne medicine, notranjo skupino EIB za zdravstveni sklad (Caisse de Maladie – CDM), notranjimi in zunanjimi aktuarji EIB, računovodsko skupino EIB in namenskim upravljavcem pogodb EIB v okviru oddelka za kadrovske zadeve.
Sklop 2
Upravljanje preventivne medicine
cilj je izbrati ponudnika storitev za upravljanje in centraliziranje zagotavljanja celovitih zdravniških pregledov za upravičence iz sklopa 2, tj. organizacijo, ki bo upravljala ocene s področja preventivne medicine za skupino EIB. Ponudnik storitev bo zagotovil tudi mrežo zdravstvenih ustanov, v katerih bodo lahko upravičenci opravljali usklajene in visokokakovostne preventivne zdravniške preglede.Ponudnik storitev bo moral učinkovito sodelovati z oddelkom za psihologijo zdravja pri delu skupine EIB in namenskim upravljavcem pogodb EIB v okviru oddelka za odnose za zaposlenimi in dobrobit zaposlenih.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 076-179000
Popravek
17/04/2020 00:00
2020/S 072-170133
Obvestilo o javnem naročilu
10/04/2020 00:00