Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Večkratno okvirno naročilo s ponovnim odpiranjem konkurence na področju trajnost...
Naročnik:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Datum objave v TED:
24/09/2014
Rok za prejem ponudb:
17/11/2014
Status:
Zaprto
Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč
Informacije
409/PP/2014/FC.
Večkratno okvirno naročilo s ponovnim odpiranjem konkurence na področju trajnostne industrijske politike in gradenj
Večkratno okvirno naročilo za izdelavo regulativne in ekonomske analize v zvezi z interakcijami med politikami s področja industrije, okolja, zdravja ljudi, podnebnih sprememb, surovin, energetike, prometa, okoljsko primerne zasnove, zaposlovanja, obdavčevanja, trgovine in naložb, raziskav in inovacij, javnih naročil, notranjega trga storitev in trajnostnih izdelkov ter o posledicah le-teh na konkurenčnost evropskih podjetjih in industrijskih sektorjev, vključno z gradnjami, in na dobro počutje potrošnikov in zaposlovanje.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
24/09/2014 00:00
Se ne uporablja
17/11/2014 23:59
26/11/2014 15:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Konkurenčnost, okolje, podnebne spremembe, energetika in promet
Glavni cilj študij, ki bodo sprožene v okviru sklopa 1, je prispevati k oceni stroškovne učinkovitosti vseh novih ukrepov in pobud v politikah s področja energetike, podnebja, okolja, zdravja ljudi in prometa ter zlasti njihovega prispevka k izboljšanju konkurenčnosti evropskih industrijskih sektorjev ali podjetij, kar vključuje tako velika podjetja kot MSP.
Sklop 2
Politika trajnostnih izdelkov, okoljsko primerna zasnova in ostalo
Glavni cilj študij, ki bodo sprožene v okviru sklopa 2 tega okvirnega naročila, je prispevati k tehnični, ekonomski in okoljski analizi, ki je potrebna za informiranje snovalcev politike in pomoč le-tem v postopku sprejemanja odločitev, pri pregledu in izvajanju nalog, zahtevanih v okviru direktive o okoljsko primerni zasnovi.
Sklop 3
Konkurenčnost, ekološke inovacije in trajnost vrednostne verige
Glavni cilj študij, ki bodo sprožene v okviru sklopa 3, je prispevati k oceni stroškovne učinkovitosti vseh novih ukrepov in pobud v politikah s področja trajnosti vrednostne verige, ekološke industrije in preprečevanja in nadzora onesnaževanja ter zlasti njihovega prispevka k izboljšanju konkurenčnosti evropskih industrijskih sektorjev ali podjetij, kar vključuje tako velika podjetja kot MSP, na svetovnem trgu.
Sklop 4
Uredba o gradbenih izdelkih (CPR)
Glavni cilj študij, ki bodo sprožene v okviru sklopa 4 tega okvirnega naročila, je prispevati k tehnični, ekonomski, socialni, okoljski in regulativni analizi, ki je potrebna za informiranje snovalcev politike in pomoč le-tem v postopku sprejemanja odločitev, pri pregledu in izvajanju nalog, zahtevanih v okviru CPR.
Sklop 5
Gradbeni akcijski načrt
Glavni cilj storitev, ki jih bo treba zagotoviti v okviru sklopa 5 tega okvirnega naročila, je razviti analitična dokazila o tržnem in političnem razvoju, povezanem s trajnostnimi gradnjami, povečati krepitev zmogljivosti na ravni držav članic za izvajanje akcijskega načrta „Gradnje 2020“ ter oceniti vpliv ukrepov, priporočenih v okviru akcijskega načrta, na razvoj gradbenih podjetij, ustvarjanje delovnih mest in trajnost.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2014/S 183-322140
Obvestilo o javnem naročilu
24/09/2014 00:00