Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve usklajevanja informacij v državah EIT RIS
Naročnik:
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Datum objave v TED:
03/07/2020
Rok za prejem ponudb:
15/09/2020
Status:
Zaprto
Informacije
02/2020/OP/EITPROC
Storitve usklajevanja informacij v državah EIT RIS
Storitve vključujejo usklajevanje informacij v Bolgariji, na Hrvaškem, Madžarskem, Malti, v Estoniji, Latviji in Litvi med vozlišči EIT in drugimi uradi skupnosti znanja in inovacij (SZI) ter opravljanje vloge informacijske točke za lokalne zainteresirane strani v zvezi z dejavnostmi skupnosti EIT. V zvezi s tem bo moral ponudnik storitev v vsaki ciljni državi zagotoviti osebje na terenu za opravljanje funkcije „koordinatorja informacij“.Koordinator informacij bo zagotavljal svoje storitve v lokalnem in angleškem jeziku. Koordinator informacij bo opravljal vlogo specifične informativne točke za posamezno državo glede zbiranja in sinteze temeljnih informacij, povezanih z dejavnostmi in priložnostmi SZI v zadevni državi. Omogočal in podpiral bo posredovanje informacij o različnih SZI in njihovih dejavnostih, ki so prisotne v ciljnih državah, ustreznim zainteresiranim stranem iz trikotnika znanja.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Javno naročilo
http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
98111000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
03/07/2020 00:00
15/09/2020 16:00
17/09/2020 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Sklop 1: Bolgarija, Hrvaška, Madžarska in Malta
Ponudnik storitev bo v tesnem sodelovanju s subjekti in predstavniki SZI zadolžen za vzpostavitev ustreznih komunikacijskih poti in orodij za podpiranje razpoložljivosti in izmenjave informacij med subjekti SZI in predstavniki v posamezni državi. Ponudnik storitev bo tudi racionaliziral splošne zemljevide zainteresiranih strani subjektov in predstavnikov SZI ter zagotovil stalno posodabljanje prečiščene različice zemljevida zainteresiranih strani, da bi omogočili racionalizirano razširjanje informacij ustreznim ciljnim občinstvom s strani subjektov in predstavnikov SZI. Poleg tega bo koordinator informacij aktivno opredeljeval potencialne sinergije in priložnosti za sodelovanje med vozlišči EIT, uradi SZI ter drugimi lokalnimi zainteresiranimi stranmi in programi (npr. lokalni pospeševalci, lokalne univerze itd.).
Sklop 2
Sklop 2: Estonija, Latvija, Litva
Ponudnik storitev bo v tesnem sodelovanju s subjekti in predstavniki SZI zadolžen za vzpostavitev ustreznih komunikacijskih poti in orodij za podpiranje razpoložljivosti in izmenjave informacij med subjekti SZI in predstavniki v posamezni državi. Ponudnik storitev bo tudi racionaliziral splošne zemljevide zainteresiranih strani subjektov in predstavnikov SZI ter zagotovil stalno posodabljanje prečiščene različice zemljevida zainteresiranih strani, da bi omogočili racionalizirano razširjanje informacij ustreznim ciljnim občinstvom s strani subjektov in predstavnikov SZI. Poleg tega bo koordinator informacij aktivno opredeljeval potencialne sinergije in priložnosti za sodelovanje med vozlišči EIT, uradi SZI ter drugimi lokalnimi zainteresiranimi stranmi in programi (npr. lokalni pospeševalci, lokalne univerze itd.).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 162-391381
Popravek
21/08/2020 00:00
2020/S 150-366651
Popravek
05/08/2020 00:00
2020/S 127-309382
Obvestilo o javnem naročilu
03/07/2020 00:00