Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zavarovanje vseh tveganj gradbišča in desetletna zavarovanja za novo stavbo EIB ...
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
17/07/2020
Rok za prejem ponudb:
11/09/2020
Status:
Zaprto
Informacije
CFT-1603
Zavarovanje vseh tveganj gradbišča in desetletna zavarovanja za novo stavbo EIB v Luxembourgu
Cilj tega javnega razpisa je oddati dve naročili storitev za zavarovanje vseh tveganj gradbišča in desetletno zavarovanje za novo poslovno stavbo EIB na kampusu Evropske investicijske banke v Luxembourgu.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
2
Javno naročilo
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66510000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
17/07/2020 00:00
11/09/2020 15:00
14/09/2020 15:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Zavarovanje vseh tveganj gradbišča Sklop 1 – Zavarovanje vseh tveganj gradbišča (64 mesecev, od tega 40 mesecev v obdobju gradbenih del + 24 mesecev v obdobju vzdrževanja po prevzemu s strani EIB) krije EIB in vse udeležence del, vključno z izvajalci, podizvajalci, arhitekti in inženirji. Zavarovanje krije fizično izgubo ali škodo na gradnjah.
Sklop 2 Desetletno zavarovanje Sklop 2 – Desetletno zavarovanje (obdobje trajanja 120 mesecev) krije fizično izgubo ali škodo na gradnjah v okviru desetletne odgovornosti za obdobje 10 let po predaji stavbe s strani izvajalca lastniku stavbe.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 137-335926 Obvestilo o javnem naročilu 17/07/2020 00:00