Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje storitev pomoči in svetovanja na področju raziskav in inovacij
Naročnik:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Datum objave v TED:
31/07/2020
Rok za prejem ponudb:
14/09/2020
Status:
Zaprto
Informacije
Frontex/OP/451/2020/ZB
Zagotavljanje storitev pomoči in svetovanja na področju raziskav in inovacij
Namen naročila je pridobiti storitve pomoči in svetovanja na področju raziskav in inovacij v treh sklopih:— sklop 1: strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore,— sklop 2: študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij,— sklop 3: podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij. Okvirna pogodba bo sklenjena v kaskadi z največ tremi izvajalci za vsak sklop. Cilj storitev iz te okvirne pogodbe je podpreti ali izboljšati dejavnosti, povezane z dolžnostmi in nalogami Frontexa na področju raziskav in inovacij. Frontex naj bi s to pogodbo na odprt in pregleden način pridobil visokokakovostno podporo in tehnično svetovanje na številnih področjih, pomembnih za raziskovalne in inovacijske dejavnosti Frontexa, v obliki storitev, izvedenih z dokazanim visokokakovostnim strokovnim znanjem v pogosto kratkih rokih.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
4500000.00 EUR
73000000
Pogoji sodelovanja
Kot je opisano v Prilogi 01 – Razpisne specifikacije.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
31/07/2020 00:00
14/09/2020 11:00
15/09/2020 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore
Strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore, kar zajema pogodbene storitve za zagotavljanje visokokakovostne strokovne pomoči in svetovanja Frontexu za uspešno in učinkovito upravljanje in izvajanje njegovih dejavnosti na znanstvenih in tehnoloških področjih, ki ustrezajo tematikam raziskav in inovacij. Zahtevane storitve morajo biti vsebinsko usmerjene, z izjemo logističnih nalog. S temi storitvami se bo zagotovilo strokovno znanje in tehnično svetovanje v podporo, med drugim:(a) konferencam, seminarjem, sestankom in delavnicam;(b) delovnim skupinam in mrežam deležnikov.
Sklop 2
Študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij
Študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij, kar zajema pogodbene storitve za zagotavljanje visokokakovostnih prilagojenih in sistematičnih študij, analiz, ocen in metodologij v podporo dejavnostim Frontexa na znanstvenih in tehnoloških področjih, ki ustrezajo tematikam raziskav in inovacij. Te storitve lahko vključujejo:(a) raziskovalne študije;(b) tehnične študije;(c) analitične študije tehnološkega razkoraka;(d) pregled raziskovalnih in inovacijskih projektov.
Sklop 3
Podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij
Podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij, kar zajema pogodbene storitve za zagotavljanje visokokakovostne strokovne tehnične pomoči Frontexu za izvajanje njegovih projektov, namenjenih izbiri, testiranju, potrjevanju in uveljavljanju novih tehnoloških rešitev v operativnih (ali njim podobnih) okoljih, na tehnoloških področjih, ki ustrezajo tematikam raziskav in inovacij. Pomemben del teh storitev bodo tehnične dejavnosti na terenu z zagotavljanjem praktičnega strokovnega znanja. Te storitve lahko vključujejo:(a) podporo pilotnim projektom;(b) podporo tehnološkim demonstracijskim projektom;(c) podporo projektom tehnične pomoči;(d) razvoj in uporabo metodologij za ocenjevanje operativne učinkovitosti tehnoloških sistemov.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 158-384779
Popravek
17/08/2020 00:00
2020/S 147-360671
Obvestilo o javnem naročilu
31/07/2020 00:00