Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pregled spolno občutljive rabe jezika v vseh uradnih jezikih EU, razen v anglešč...
Naročnik:
European Institute for Gender Equality
Datum objave v TED:
21/09/2020
Rok za prejem ponudb:
16/10/2020
Status:
Zaprto
Informacije
FWC EIGE/2020/OPER/11
Pregled spolno občutljive rabe jezika v vseh uradnih jezikih EU, razen v angleščini
Predmet okvirne pogodbe je zagotavljanje širokega nabora storitev, povezanih s strokovnim jezikovnim pregledom publikacij in spletnih besedil inštituta EIGE, napisanih v angleščini in prevedenih v druge uradne jezike EU.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
177000.00 EUR
79821100
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
21/09/2020 00:00
16/10/2020 14:00
19/10/2020 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Pregled spolno občutljive rabe jezika v srednjeevropskih in severnoevropskih jezikih
Predmet okvirne pogodbe je zagotavljanje širokega nabora storitev, povezanih s strokovnim jezikovnim pregledom publikacij in spletnih besedil inštituta EIGE, napisanih v angleščini in prevedenih v druge uradne jezike EU.Natančneje:Sklop 1: srednjeevropski in severnoevropski jeziki:(1) germanski jeziki: danščina, nemščina, nizozemščina in švedščina;(2) uralski jeziki: estonščina, finščina in madžarščina;(3) keltski jezik: irščina.
Sklop 2
Pregled spolno občutljive rabe jezika v vzhodnoevropskih jezikih
Splošni cilj je zagotoviti, da se v publikacijah in/ali spletnih besedilih inštituta EIGE upoštevajo vidiki spola ter da so te publikacije in/ali spletna besedila jasna, lahko berljiva in zanimiva za oblikovalce politik in laične bralce v vseh uradnih jezikih EU, razen v angleščini.Natančneje:Sklop 2: pregled spolno občutljive rabe jezika v vzhodnoevropskih jezikih:(1) slovanski jeziki: bolgarščina, češčina, hrvaščina, poljščina, slovaščina in slovenščina;(2) baltska jezika: latvijščina in litovščina.
Sklop 3
Zahodnoevropski in južnoevropski jeziki
Predmet okvirne pogodbe je zagotavljanje širokega nabora storitev, povezanih s strokovnim jezikovnim pregledom publikacij in spletnih besedil inštituta EIGE, napisanih v angleščini in prevedenih v druge uradne jezike EU.Natančneje:Sklop 3: zahodnoevropski in južnoevropski jeziki:(1) romanski jeziki: francoščina, italijanščina, portugalščina, romunščina in španščina;(2) helenski jezik: grščina;(3) afroazijski jezik: malteščina.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 183-440966
Obvestilo o javnem naročilu
21/09/2020 00:00