Podrobnosti javnega razpisa

La date limite de remise des offres est reportée au 25/01/2021 à 16h00. La séance d'ouverture des offres est fixée au 26/01/2021 à 10h00. Voir le rectificatif à l'avis de marché publié dans le Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 227-555211
Naslov:
Organizacija, vodenje in razvoj pedagoških usposabljanj za vzgojiteljsko osebje ...
Naročnik:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Datum objave v TED:
20/11/2020
Rok za prejem ponudb:
25/01/2021
Status:
Zaprto
Informacije
HR/2020/OP/0018
Organizacija, vodenje in razvoj pedagoških usposabljanj za vzgojiteljsko osebje centra za otroško varstvo (Centre de la petite enfance – CPE)
Vzgojiteljsko osebje in psihopedagogi v otroških jaslih, vrtcih in centrih za podaljšano bivanje v okviru Urada za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) opravljajo različne naloge varstva otrok, starih 0–12 let. Vsi imajo priznano poklicno izobrazbo na svojem delovnem področju, ki jim omogoča posodabljanje, razvijanje in dopolnjevanje že pridobljenih znanj in veščin. OIB v tem okviru išče ekipo izvajalcev usposabljanja na področjih, ki podpirajo pedagoške projekte, skladne s smernicami kodeksa kakovosti in psihopedagoškega okvira za kakovostno varstvo otrok, starih 0–12 let. Zato mora ekipa imeti, prvič, strokovno znanje na tem področju in, drugič, ustrezno raven pedagoških sposobnosti in komunikacijskih veščin, ki bodo zagotovile uspešen prenos njihovega znanja in izkušenj.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
555,870.00 EUR
80000000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
20/11/2020 00:00
25/01/2021 16:00
26/01/2021 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Splošno pedagoško usposabljanje
Splošno pedagoško usposabljanje.
Sklop 2
Pedagoško usposabljanje Pikler Lóczy
Pedagoško usposabljanje Pikler Lóczy.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 251-627018
Popravek
24/12/2020 00:00
2020/S 227-555211
Obvestilo o javnem naročilu
20/11/2020 00:00