Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okvirno naročilo za storitve IT, ki zajemajo nabavne ravni prilagojenih aplikaci...
Naročnik:
European Chemicals Agency (ECHA)
Datum objave v TED:
16/10/2020
Rok za prejem ponudb:
08/01/2021
Status:
Zaprto
Informacije
ECHA/2020/666
Okvirno naročilo za storitve IT, ki zajemajo nabavne ravni prilagojenih aplikacij agencije ECHA
Predvideni kanal javnega naročanja bo zajemal storitve podpore razvojnim in vzdrževalnim dejavnostim znanstvenih orodij IT, ki podpirajo regulativne postopke, ki so trenutno dodeljeni agenciji ECHA, brez izključitve tistih, ki bodo ali so v postopku dodelitve agenciji ECHA, na podlagi zakonodaje EU o kemikalijah. Ta javni razpis je medinstitucionalen. Glavni naročnik je Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v Helsinkih, ki deluje kot zastopnik sodelujočih subjektov za namene upravljanja javnega razpisa in okvirnega naročila, ki bo oddano na njegovi podlagi. Evropska komisija, ki ji pomaga Generalni direktorat za okolje (GD ENV), je sodelujoči subjekt in naročnik v okvirnem naročilu.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
76000000.00 EUR
72000000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
16/10/2020 00:00
08/01/2021 14:00
11/01/2021 14:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Zagotavljanje storitev IT, povezanih s preoblikovanjem
Primarni kanal za pobude za preoblikovanje, ki zajema predvsem storitve IT za projektne dejavnosti, namenjene izdelavi novih izdelkov in drugih specializiranih storitev.
Sklop 2
Zagotavljanje storitev IT, povezanih z vodenjem in razvojem
Primarni kanal za pobude za vodenje in razvoj, ki zajema predvsem storitve IT za projektne dejavnosti, ki vključujejo izboljšanje obstoječih izdelkov in izvajanje uveljavljenih storitev, kot so vzpostavitev in delovanje izdelkov, obravnavanje sprememb, odpravljanje napak in dejavnosti podpore uporabnikom.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 238-587096
Popravek
07/12/2020 00:00
2020/S 222-542062
Popravek
13/11/2020 00:00
2020/S 202-486902
Obvestilo o javnem naročilu
16/10/2020 00:00