Podrobnosti javnega razpisa

See updated version of Tender specifications Part 1 point 2.2 Rules on Access to procurement
Naslov:
Zagotavljanje storitev zagotavljanja kakovosti v okviru MedCOI in primerjalne pr...
Naročnik:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Datum objave v TED:
23/12/2020
Rok za prejem ponudb:
04/02/2021
Status:
Zaprto
Informacije
EASO/2020/816
Zagotavljanje storitev zagotavljanja kakovosti v okviru MedCOI in primerjalne pravne raziskave
Sklop 1: zunanje presoje/preverjanja kakovosti MedCOI;sklop 2: raziskave zadovoljstva MedCOI in splošni pregled kakovosti storitev MedCOI;Sklop 3: raziskave politike/prakse držav MedCOI in analiza sodne prakse.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
3
Okvirni sporazum
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
425000.00 EUR
73000000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
23/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
05/02/2021 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Sklop 1: zunanje presoje/preverjanja kakovosti MedCOI
Sklop 1 se nanaša na raziskavo o preverjanju v državah izvora in poročila o preverjanju, in sicer za dve vrsti osnovnih poročil sektorja MedCOI EASO:• posamezne zahtevke/odgovore glede razpoložljivosti zdravstvene oskrbe: kratka strogo zdravstvena poročila (v večini primerov od 1 do 5 strani) o zdravljenju in možnostih v zvezi zdravil v določeni državi za posamezni primer;• posamezne zahtevke/odgovore glede dostopnosti: kratka poročila (v večini primerov od 1 do 5 strani), v glavnem o ekonomskem dostopu do določenih možnosti v zvezi zdravljenjem in zdravili v določeni državi; npr. cene zdravil, zdravljenja in možnosti kritja za določenega posameznika.
Sklop 2
Sklop 2 se nanaša na raziskave zadovoljstva in razgovore (ter povezana poročila z rezultati) z uporabniki in osebjem MedCOI ter pregled obstoječih notranjih in zunanjih ukrepov, povezanih s kakovostjo.
Sklop 2 se nanaša na raziskave zadovoljstva in razgovore (ter povezana poročila z rezultati) z uporabniki in osebjem MedCOI ter pregled obstoječih notranjih in zunanjih ukrepov, povezanih s kakovostjo.
Sklop 3
Sklop 3: raziskave politike/prakse držav MedCOI in analiza sodne prakse
Sklop 3 se nanaša na raziskave in poročila o praksah držav in pravu/sodni praksi v zvezi z MedCOI.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 250-622833
Obvestilo o javnem naročilu
23/12/2020 00:00