Podrobnosti javnega razpisa

The submission deadline has been extended
Naslov:
Zagotavljanje spletnih storitev
Naročnik:
European Institute for Gender Equality
Datum objave v TED:
10/12/2020
Rok za prejem ponudb:
21/01/2021
Status:
Zaprto
Informacije
FWC EIGE/2020/OPER/08
Zagotavljanje spletnih storitev
Cilj tega postopka je skleniti okvirne pogodbe s profesionalnimi podjetji, ki lahko zagotovijo širok nabor storitev, povezanih s svetovanjem ter analizo, oblikovanjem in postavitvijo spletnih strani, intraneta in spletnih orodij, zlasti na platformah Drupal in Microsoft SharePoint. Okvirne pogodbe bodo zajemale potrebe inštituta EIGE glede spletnega razvoja za notranje in zunanje ciljne prejemnike za obdobje 2021–2024.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
3
Okvirni sporazum
1455000.00 EUR
72220000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
10/12/2020 00:00
21/01/2021 14:00
22/01/2021 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Storitve v zvezi s spletnimi mesti
Sklop 1 zajema vzdrževanje in razvoj uporabnosti, uporabniških izkušenj in uporabe spletnih mest inštituta EIGE, izboljšanje komunikacije med inštitutom EIGE in njegovimi deležniki ter zagotovitev skladnosti spletnih mest z različnimi tehničnimi standardi.
Sklop 2
Intranetne storitve
Sklop 2 zajema vzdrževanje in razvoj uporabnosti, uporabniških izkušenj in uporabe intraneta inštituta EIGE ter povezanih spletnih orodij kot glavnih kanalov za notranjo komunikacijo inštituta EIGE.
Sklop 3
Storitve strateškega svetovanja o digitalnem področju in ocenjevanja
Sklop 3 zajema zbiranje in pripravo visokokakovostnih informacij o uporabnosti, uporabniških izkušnjah in uporabi spletnih mest in intraneta inštituta EIGE z namenom zagotovitve podpore pri različnih projektih spletnega razvoja, ki bodo izvedeni v okviru sklopov 1 in 2.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 007-010374
Popravek
12/01/2021 00:00
2020/S 244-603261
Popravek
15/12/2020 00:00
2020/S 241-595022
Obvestilo o javnem naročilu
10/12/2020 00:00