Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Izvedenske storitve zdravnikov in zobozdravnikov cenzorjev za urad za poravnave ...
Naročnik:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Datum objave v TED:
21/01/2021
Rok za prejem ponudb:
22/02/2021
Status:
Zaprto
Informacije
PMO-OP-2020-0007
Izvedenske storitve zdravnikov in zobozdravnikov cenzorjev za urad za poravnave skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja (JSIS) EU v Luxembourgu
Izvedenske storitve zdravnikov in zobozdravnikov cenzorjev za urad za poravnave skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja (JSIS) EU v Luxembourgusklop 1: izvedenske storitve zdravnikov cenzorjev v Luxembourgu,Sklop 2: izvedenske storitve zobozdravnikov cenzorjev v Luxembourgu.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
2
Okvirni sporazum
85100000
Pogoji sodelovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
21/01/2021 00:00
22/02/2021 12:00
23/02/2021 10:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Izvedenske storitve zdravnikov cenzorjev v Luxembourgu
Z zdravniki cenzorji se posvetuje v zvezi z zahtevki za predhodno dovoljenje v vseh primerih, predvidenih v predpisih, in na zahtevo uradov za poravnave za določena vprašanja.Mnenje zdravnika cenzorja je zdravniško mnenje, podano na podlagi zdravstvenih podatkov, ki se nanašajo na zavarovano osebo v njegovi posesti, podatkov, ki jih zagotovi zdravnik zavarovane osebe, rezultatov zdravstvenih in znanstvenih raziskav in po potrebi po posvetovanju z zdravstvenim svetom.
Sklop 2
Izvedenske storitve zobozdravnikov cenzorjev v Luxembourgu
Zobozdravniki cenzorji podajo mnenja po preučitvi podpornih dokumentov glede na predpise, npr.:• mnenje zobozdravnika cenzorja je potrebno za zobozdravstvene ocene pred določenim zdravljenjem: zobne proteze, vsadki, ortodontsko, periodontalno zdravljenje in zdravljenje okluzije,• dodeljevanje kod storitvam, navedenim v zobozdravstvenih ocenah, z uporabo veljavne nomenklature,• zobozdravniki cenzorji bodo stalno pomagali osebju urada za poravnave v zvezi z določanjem kode, ki se bo uporabljala za obračunavanje, zlasti na podlagi besedila zakonodaje in/ali nacionalne nomenklature, ki se uporablja v prvotnem računu (npr. razvrstitev kirurških operacij, razčlenitev zdravljenja).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 014-029451
Obvestilo o javnem naročilu
21/01/2021 00:00
Povezan javni razpis
Referenčna številka razpisa Naslov Vrsta obvestila
PMO/2020/OP/0002
Izvedenske storitve zdravnikov in zobozdravnikov cenzorjev za tri urade za porav...
Obvestilo o javnem naročilu