Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okvirno naročilo storitev, povezanih s kakovostjo goriv v uporabi in prodaji v E...
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
22/05/2012
Rok za prejem ponudb:
03/07/2012
Status:
Zaprto
Informacije
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Okvirno naročilo storitev, povezanih s kakovostjo goriv v uporabi in prodaji v EU in drugod.
Okvirno naročilo storitev se nanaša na kakovost in življenjski cikel emisij toplogrednih plinov tekočih goriv v prodaji in uporabi v Evropski uniji in drugod. Emisije, ki nastanejo pri izgorevanju motornih goriv, prispevajo k onesnaženosti zraka in škodljivo vplivajo na zdravje, okolje in podnebje. Ocenjene so bile v tematski študiji o onesnaževanju zraka, ki je bila objavljena leta 2005 (COM(2005) 446), in v načrtu za konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo leta 2050 (COM(2011) 112). Vloga tekočih goriv in njihov prispevek k onesnaženosti zraka in emisijam toplogrednih plinov sta upoštevana v zakonodaji Skupnosti, ki določa najnižje zahteve glede kakovosti in cilje zmanjšanja emisij za vrsto različnih naftnih goriv in biogoriv.V zvezi s kakovostjo goriva obstaja obsežen korpus zakonodaje EU:(1) Direktiva 1998/70/ES, kakor je bila spremenjena, ureja kakovost bencinskega in dizelskega goriva v prodaji v EU. Zajema širok nabor parametrov kakovosti goriva, ki vplivajo na emisije v zrak. Direktiva poleg tega ureja vsebnost žvepla v gorivih, ki jih uporabljajo necestni mobilni stroji in plovila za kopenske vode, kmetijski in gozdarski traktorji ter rekreacijska plovila;(2) Direktiva 1999/32/ES, kakor je bila spremenjena, ureja vsebnost žvepla v določenih tekočih gorivih, vključno s težkimi pogonskimi olji, plinskimi olji (kurilnimi olji) in ladijskim gorivom, kot so mazut in ladijski destilati.Poleg že obstoječe zakonodaje so v teku številne dejavnosti, ki lahko vplivajo na kakovost in emisije toplogrednih plinov goriv v prodaji in uporabi v EU: (1) Svet in Evropski parlament sta zahtevala, da Komisija predloži poročilo in, če je ustrezno, predlaga spremembo Direktive 98/70 o vplivu posrednih sprememb v rabi zemljišč na emisije toplogrednih plinov biogoriv; (2) Svet in Evropski parlament sta zahtevala revizijo Direktive 98/70 leta 2014 z namenom, med drugim, revizije ciljev toplogrednih plinov; (3) Komisija je julija 2011 podala predlog za spremembo Direktive 1999/32 (COM(2011) 439). Namen sklopov v tem javnem razpisu je zagotovitev storitev z zmogljivostjo obravnave potreb v zvezi z evropsko zakonodajo o motornih gorivih. Delo bo vključevalo tehnične in ekonomske analize, kar zadeva kakovost goriva, vključno z vprašanji okolja in emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu. Prvi in drugi sklop se nanašata na tehnične vidike fosilnih goriv in biogoriv, vključno s povezanimi mikroekonomskimi vidiki. Tretji sklop se nanaša na makroekonomske vidike fosilnih goriv in biogoriv.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
22/05/2012 00:00
Se ne uporablja
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2013/S 059-096663 Popravek 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Obvestilo o javnem naročilu 22/05/2012 00:00