Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve zaposlovanja – vodstveno osebje in specializirano strokovno osebje
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
07/07/2021
Rok za prejem ponudb:
23/08/2021
Status:
Zaprto
Informacije
CFT-1633
Storitve zaposlovanja – vodstveno osebje in specializirano strokovno osebje
Cilj tega javnega razpisa, razdeljenega na sedem sklopov, je izbrati ponudnike za zagotavljanje visokokakovostnih storitev zaposlovanja za pomoč skupini EIB pri opredelitvi primernih profilov za specifična prosta delovna mesta na več področjih.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
7
Okvirni sporazum
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
2000000.00 EUR
79600000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
07/07/2021 00:00
23/08/2021 15:00
24/08/2021 15:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Vodstveno osebje
Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo zaposlovanje vodstvenega osebja (trenutno vodij oddelkov in oseb na višjih položajih).
Sklop 2
Bančništvo
Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo zaposlovanje osebja, specializiranega na področju bančništva (vključno z obvladovanjem tveganja).
Sklop 3
Informacijska tehnologija
Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo zaposlovanje osebja, specializiranega na področju informacijske tehnologije (IT).
Sklop 4
Pravne storitve
Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo zaposlovanje osebja, specializiranega na področju pravnih storitev.
Sklop 5
Revizija, računovodstvo, nadzor in kontrola
Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo zaposlovanje osebja, specializiranega na področju revizije, računovodstva, nadzora in kontrole.
Sklop 6
Človeški viri in osrednje storitve
Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo zaposlovanje osebja, specializiranega na področju človeških virov in osrednjih storitev (npr. javna naročila, stavbe, upravljanje objektov itd.).
Sklop 7
Storitve tehničnega svetovanja in svetovanja na drugih področjih
Storitve, ki jih je treba zagotoviti v okviru tega sklopa, zajemajo zaposlovanje osebja, specializiranega na področju tehničnega svetovanja (inženirji, ekonomisti) in svetovanja na drugih področjih.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 129-341172
Obvestilo o javnem naročilu
07/07/2021 00:00