Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Naročilo storitev za razvoj vseevropskega prometnega modela, podatkov v zvezi s ...
Naročnik:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Datum objave v TED:
21/04/2015
Rok za prejem ponudb:
05/06/2015
Status:
Zaprto
Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč
Informacije
PP-02622-2015.
Naročilo storitev za razvoj vseevropskega prometnega modela, podatkov v zvezi s spremljanjem tehnologije in scenarijev.
Naročilo se nanaša na razvoj novega modela vseevropskega prometnega omrežja, njegovih ustreznih podatkovnih zbirk in spletnega vmesnika in političnih scenarijev. Model se bo uporabljal za razvoj projekcij prometnih dejavnosti in prometnih tokov, porabe energije in emisij toplogrednih plinov, v okviru trenutnih trendov in sprejetih prometnih politik, oceno učinkov sprememb v okvirnih pogojih in politikah, identifikacijo manjkajočih povezav in ozkih grl v prometnih omrežjih in oceno učinkovitosti prometnih infrastrukturnih projektov, vključno z zapletenimi projekti s čezmejnimi učinki, kot so tisti, ki so zajeti v osnovnih omrežnih koridorjih TEN-T. Projekcije prometnih dejavnosti morajo upoštevati razvoj dogodkov v času na področju populacije, zaposlitev in spremembe v vzorcih zemljiške uporabe (npr. v zvezi z ravnjo urbanizacije in rastjo mest), spremembe na področju gospodarskih dejavnosti, energetskih cen, dostopnost infrastrukture in druge ustrezne dejavnike. Posebno pozornost je treba nameniti razvoju prometnih tehnologij (npr. izboljšave tehnologije v zvezi z voznim parkom, prevzem novih tehnologij vozil in IKT v prometu) in informacije o tem v celoti vključiti v zgoraj navedeno podatkovno zbirko.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
21/04/2015 00:00
Se ne uporablja
05/06/2015 23:59
18/06/2015 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2015/S 077-135332
Obvestilo o javnem naročilu
21/04/2015 00:00