Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okvirno naročilo za kvantitativne in kvalitativne metode socialnih raziskav, ki ...
Naročnik:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave v TED:
24/02/2021
Rok za prejem ponudb:
21/04/2021
Status:
Zaprto
Informacije
OC/EFSA/COM/2021/01
Okvirno naročilo za kvantitativne in kvalitativne metode socialnih raziskav, ki bodo podprle pristop, v skladu s katerim so uporabniki na prvem mestu, in boljše izkušnje uporabnikov v okviru obveščanja o tveganjih
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je vodilni organ EU za ta javni razpis.V tem razpisu sodelujejo naslednji organi EU:— Evropska agencija za zdravila (EMA),— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC),— Evropska agencija za kemikalije (ECHA),— Evropska agencija za okolje (EEA).Cilj tega razpisnega postopka je skleniti več okvirnih pogodb v okviru štirih sklopov:• sklop 1 – storitve zbiranja primarnih podatkov (glej oddelek 1.2.1),• sklop 2 – storitve zbiranja in analize sekundarnih podatkov (glej oddelek 1.2.2),• sklop 3 – storitve za ad hoc meritve javnega dojemanja (glej oddelek 1.2.3),• sklop 4 – raziskave o uporabnikih in ocena uporabnosti (glej oddelek 1.2.4).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
4
Okvirni sporazum
3740000.00 EUR
79315000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
24/02/2021 00:00
21/04/2021 14:30
22/04/2021 14:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Storitve zbiranja primarnih podatkov
Natančen opis storitev bo objavljen v razpisnih specifikacijah odprtega javnega razpisa.
Sklop 2
Storitve zbiranja in analize sekundarnih podatkov
Natančen opis storitev bo objavljen v razpisnih specifikacijah odprtega javnega razpisa.
Sklop 3
Storitve za ad hoc meritve javnega dojemanja
Natančen opis storitev bo objavljen v razpisnih specifikacijah odprtega javnega razpisa.
Sklop 4
Raziskave o uporabnikih in ocena uporabnosti
Natančen opis storitev bo objavljen v razpisnih specifikacijah odprtega javnega razpisa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 062-156118
Popravek
30/03/2021 00:00
2021/S 056-140312
Popravek
22/03/2021 00:00
2021/S 038-093880
Obvestilo o javnem naročilu
24/02/2021 00:00