Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve izdelave in urejanja Eurostatovih informativnih izdelkov
Naročnik:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave v TED:
04/08/2021
Rok za prejem ponudb:
30/09/2021
Status:
Zaprto
Informacije
ESTAT/LUX/2021/OP/0006
Storitve izdelave in urejanja Eurostatovih informativnih izdelkov
Ta javni razpis zajema dejavnosti, povezane s storitvami izdelave in urejanja Eurostatovih informativnih izdelkov.Statistične storitve, ki so predmet tega javnega razpisa, so razdeljene v naslednja sklopa:— sklop 1: ustvarjanje Eurostatovih informativnih izdelkov;— sklop 2: storitve urejanja vsebin v razdelku „What's new“ Eurostatovega spletnega mesta.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
2
Okvirni sporazum
3056800.00 EUR
79800000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
04/08/2021 00:00
30/09/2021 16:00
04/10/2021 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Ustvarjanje informativnih izdelkov
Ta sklop združuje statistično delo in storitve urejanja na različnih statističnih področjih. Izvajalec mora opredeliti ustrezne podatke in te podatke analizirati tako, da je mogoče opredeliti najustreznejše ugotovitve. Izvajalec mora poleg tega rezultate predstaviti na jasen, razumljiv in privlačen način, in sicer s pripravo in dodajanjem ustreznih visokokakovostnih ilustracij, ki podpirajo ugotovitve.Izvajalec mora pripravljati nove članke in publikacije v okviru rubrike „Statistics Explained“, pregledovati in posodabljati obstoječe članke v okviru te rubrike ter vanjo vnašati vsebino člankov.
Sklop 2
Storitve urejanja vsebin na Eurostatovem spletnem mestu
Cilj naročila je pripravljati in objavljati članke in vizualno gradivo v relativno kratkem (nekajdnevnem) roku. To vključuje analizo podatkov za opredelitev sporočil in zagotovitev izpolnjevanja potreb ciljnih prejemnikov, storitve urejanja vsebin, grafično oblikovanje in objavljanje na spletnem mestu. V ta namen Eurostat potrebuje storitve na področju priprave statističnih člankov v novinarskem slogu, namenjenih laičnim uporabnikom, pridobivanja podatkov iz svoje podatkovne zbirke in izdelave vizualnega gradiva za družbene medije (Eurostatove sedanje platforme so: Twitter, Facebook in Instagram).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 149-395439
Obvestilo o javnem naročilu
04/08/2021 00:00