Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve, povezane z varnostjo: varovanje (sklop 1) in spremljanje alarmneg...
Naročnik:
SESAR Joint Undertaking
Datum objave v TED:
30/03/2021
Rok za prejem ponudb:
20/05/2021
Status:
Zaprto
Informacije
SJU/LC/0159-CFT
Storitve, povezane z varnostjo: varovanje (sklop 1) in spremljanje alarmnega sistema, posredovanje na lokaciji in vzdrževanje varnostnih sistemov (sklop 2)
Z namenom zagotovitve zavarovanega in varnega okolja namerava Skupno podjetje SESAR skleniti naročilo(-a) storitev za zagotavljanje naslednjih storitev, povezanih z varnostjo:— sklop 1:storitve varovanja, zagotavljanje storitev, povezanih s podporo, in ad hoc posredovanje, ki ga narekuje raven državne varnosti;— sklop 2:faza I: zajema storitve nadgradnje ali zamenjave opreme in naprav za interoperabilnost.Faza II: vključuje storitve za spremljanje alarmnih signalov/sporočil, posredovanje na lokaciji po sprožitvi alarmnih signalov, vzdrževanje varnostnega sistema in ad hoc posredovanje, ki ga narekuje raven državne varnosti.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
2
Javno naročilo
278,460.00 EUR
79710000
Pogoji sodelovanja
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
30/03/2021 00:00
20/05/2021 12:00
25/05/2021 15:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Storitve varovanja, zagotavljanje storitev, povezanih s podporo, in ad hoc posredovanje, ki ga narekuje raven državne varnosti
Z namenom zagotovitve zavarovanega in varnega okolja namerava Skupno podjetje SESAR skleniti naročilo(-a) storitev za zagotavljanje storitev varovanja, zagotavljanje storitev, povezanih s podporo, in ad hoc posredovanje, ki ga narekuje raven državne varnosti.Za več informacij glejte razpisno dokumentacijo.
Sklop 2
Storitve, povezane z varnostjo: spremljanje alarmnega sistema, posredovanje na lokaciji in vzdrževanje varnostnih sistemov
Naročilo je razdeljeno v dve fazi:faza I: zajema storitve nadgradnje ali zamenjave opreme in naprav za interoperabilnost.Faza II: vključuje storitve za spremljanje alarmnih signalov/sporočil, posredovanje na lokaciji po sprožitvi alarmnih signalov, vzdrževanje varnostnega sistema in ad hoc posredovanje, ki ga narekuje raven državne varnosti.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 090-231905
Popravek
10/05/2021 00:00
2021/S 062-156110
Obvestilo o javnem naročilu
30/03/2021 00:00