Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Tehnična in znanstvena podpora za Evropsko opazovalnico za suše (EDO) za odporno...
Naročnik:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave v TED:
08/07/2021
Rok za prejem ponudb:
23/08/2021
Status:
Zaprto
Informacije
ENV/2021/OP/0009
Tehnična in znanstvena podpora za Evropsko opazovalnico za suše (EDO) za odpornost in prilagajanje – 2 sklopa
Cilj je podpora za Evropsko opazovalnico za suše JRC pri izboljšanju njenih zmogljivosti za obravnavo prilagoditve na suše v različnih sektorjih. To je del pripravljalnega ukrepa EP 07027758, ki dopolnjuje zaključke preverjanja ustreznosti zakonodaje EU o vodah v zvezi s podnebnimi spremembami in sušami iz leta 2019, kakor tudi ustrezna priporočila Komisije državam članicam v zvezi s podnebnimi spremembami in sušami (zadnje poročilo Evropske komisije o izvajanju okvirne direktive o vodah in direktive o poplavah). Poleg tega je v skladu s prednostnimi ukrepi nove strategije EU o prilagajanju podnebnim spremembam, sprejete 24. februarja 2021.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
2
Javno naročilo
1,000,000.00 EUR
90700000
Pogoji sodelovanja
Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
08/07/2021 00:00
23/08/2021 16:00
25/08/2021 10:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Razvoj in izvedba podatkovne zbirke o vplivu suše, metodologije za oceno tveganja zaradi suše in atlasa tveganja zaradi suše – sklop 1
Razvoj in izvedba podatkovne zbirke o vplivu suše, metodologije za oceno tveganja zaradi suše in atlasa tveganja zaradi suše.
Sklop 2
Poglobljena ocena načrtov obvladovanja suše in poročilo o ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam proti suši v različnih sektorjih. Sklop 2
Poglobljena ocena načrtov za obvladovanje suše in poročilo o ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam proti suši v različnih sektorjih.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 130-344250
Obvestilo o javnem naročilu
08/07/2021 00:00