Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve tehničnega svetovanja in nadzora projektov za gradbene projekte EIB v L...
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
01/09/2021
Rok za prejem ponudb:
04/10/2021
Status:
Zaprto
Informacije
CFT-1644
Storitve tehničnega svetovanja in nadzora projektov za gradbene projekte EIB v Luxembourgu
Cilj tega javnega razpisa je izbrati dva svetovalca za zagotavljanje storitev tehničnega svetovanja in projektnega nadzora v zvezi z gradbenimi projekti EIB v Luxembourgu. Dva svetovalca bosta podpirala vodenje projekta s krepitvijo funkcije operativnega nadzora EIB, zlasti na področjih stroškov, tveganj, časovnega razporeda in pogodb, pa tudi z zagotavljanjem storitev širšega strateškega svetovanja in ad hoc tehničnega svetovanja na zahtevo.Na podlagi tega javnega razpisa bosta oddana dva okvirna sporazuma, eden za vsakega od obeh sklopov, kot sledi:— sklop 1: tehnični svetovalec gradbenih projektov EIB v Luxembourgu (TA), in— sklop 2: projektni nadzor in pomoč za gradbene projekte EIB v Luxembourgu (PCA).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Samo ena serija
1
Okvirni sporazum
http://www.eib.org/about/procurement
11,500,000.00 EUR
71300000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
01/09/2021 00:00
04/10/2021 15:00
06/10/2021 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Tehnični svetovalec za gradbene projekte EIB v Luxembourgu
Naloga tehnične pomoči je zagotavljanje strateških in ad hoc tehničnih svetovalnih storitev na zahtevo v zvezi z gradbenimi projekti EIB v Luxembourgu. Tehnična pomoč bo zagotavljala svetovanje in poročala neposredno operativnemu oddelku EIB, odgovornemu za EIB, in višjemu vodstvu pri strateških odločitvah EIB (kot so vodenje, upravljanje projektov in postopkov, tehnična revizija itd.) ter večjih tehničnih vprašanjih, povezanih z izvajanjem gradbenih projektov EIB v Luxembourgu.
Sklop 2
Nadzor projektov in pomoč za gradbene projekte EIB v Luxembourgu
Naloga nadzora projektov in pomoči je zagotavljanje storitev operativnega nadzora, zlasti na področjih stroškov, tveganj, časovnega razporeda in pogodb, v zvezi z gradbenimi projekti EIB v Luxembourgu na zahtevo. Nadzor projektov in pomoč bosta zagotovila svetovanje in neposredno poročanje pristojnemu operativnemu oddelku EIB. V okviru okvirnega naročila se lahko v okviru nadzora projektov in pomoči zahteva zagotovitev tehničnih profilov z namenom zagotovitve in dopolnitve zmogljivosti EIB na področju vodenja projektov in tehničnega usklajevanja gradbenih projektov v Luxembourgu.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 169-440974
Obvestilo o javnem naročilu
01/09/2021 00:00