Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pobuda EIB za odpornost – Bosna in Hercegovina – pobuda za financiranj...
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
28/07/2021
Rok za prejem ponudb:
27/09/2021
Status:
Zaprto
Informacije
AA-010512-001
Pobuda EIB za odpornost – Bosna in Hercegovina – pobuda za financiranje mestnih projektov – zagotavljanje tehnične pomoči pri pripravi projekta mestne prenove kampusa Univerze v Sarajevu
Namen naloge je podpreti razvoj Univerze v Sarajevu kot dobičkonosne naložbe s pripravo projekta mestne prenove, vključno s programom prednostnih naložb za financiranje EIB. Storitve so razdeljene v dve pogodbeni fazi. Faza 1 zajema komponento 1 (pregled obstoječega glavnega načrta – faza načrtovanja), faza 2 pa zajema komponento 2 (pregled glavnega načrta – faza projektiranja) in komponento 3 (študija izvedljivosti). Predvideno trajanje vsake pogodbene faze je 6 mesecev in faza 2 je odvisna od potrditve EIB. Predvideno obdobje izvajanja naročila je 12 mesecev, brez obdobja pregleda in odobritve rezultatov in poročil ter časa, potrebnega za odobritev možnega začetka faze 2. Ponudnik storitev bo moral mobilizirati dva višja strokovnjaka, specializirana za urbanistično načrtovanje in arhitekturno načrtovanje ter drugo natančno ad hoc strokovno znanje v kratkem času.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010512001
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
499,999.00 EUR
499,999.00 EUR
71410000
BA
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
28/07/2021 00:00
27/09/2021 12:00
27/09/2021 16:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 144-381692
Obvestilo o javnem naročilu
28/07/2021 00:00