Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Raziskava vrzeli med spoloma pri neplačanih skrbstvenih, individualnih in social...
Naročnik:
European Institute for Gender Equality
Datum objave v TED:
28/07/2021
Rok za prejem ponudb:
13/09/2021
Status:
Zaprto
Informacije
EIGE/2021/OPER/10
Raziskava vrzeli med spoloma pri neplačanih skrbstvenih, individualnih in socialnih dejavnostih
Splošni ciljSplošni cilj študije je zapolniti vrzeli v podatkih na prednostnem področju politike EU z zbiranjem podatkov raziskav o vrzelih med spoloma pri neplačanih skrbstvenih, individualnih in socialnih dejavnostih.Posebni cilj(-i)Posebni cilj(-i) je (so):posebni cilj 1: izboljšati zmogljivost indeksa enakosti spolov za zajetje sprememb na področju časa na bolj konceptualno zanesljiv, skladen in reden način;posebni cilj 2: podpora pri spremljanju strategije EU za enakost spolov za obdobje 2020–2025, zlasti na njenem prednostnem področju za odpravo vrzeli v enakosti spolov na področju oskrbe.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
450000.00 EUR
450000.00 EUR
79311300
LT
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
28/07/2021 00:00
13/09/2021 10:00
14/09/2021 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 144-381682
Obvestilo o javnem naročilu
28/07/2021 00:00