Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Temeljna študija o REACH
Naročnik:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Datum objave v TED:
08/07/2015
Rok za prejem ponudb:
14/09/2015
Status:
Zaprto
Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč
Informacije
446/PP/GRO/IMA/15/11818.
Temeljna študija o REACH
Komisija mora v skladu s členom 117(4) uredbe o REACH vsakih 5 let poročati o delovanju REACH, s čimer je začela 1.6.2012. Tako bo morala Komisija na podlagi pravne obveznosti ponovno poročati leta 2017. Naslednje poročilo Komisije bo temeljilo na poročilih držav članic in ECHA (ki jih je treba oddati tekom let 2015 in 2016) ter številnih specifičnih študijah, ki jih je Komisija sprožila, da bi ocenila določene elemente, povezane z izvajanjem REACH. Eden od elementov, ki ga mora Komisija redno spremljati, je uspešnost in učinkovitost REACH v smislu sposobnosti le-te, da prispeva k izboljšanju kakovosti podatkov, ki so na voljo za obvladovanje tveganj v zvezi s kemikalijami, in zmanjšanju tveganj, ki jih predstavljajo kemikalije. Za to je potrebna zanesljiva statistična analiza na podlagi uveljavljene metodologije, ki omogoča primerjavo rezultatov v različnih trenutkih. Prva temeljna študija o REACH je bila izvedena leta 2009 in v okviru le-te je bil razvit sistem kazalnikov tveganj in kakovosti ter zagotovljen prvi „posnetek“ na podlagi podatkov, ki so bili na voljo leta 2007, preden je začela veljati REACH. Drugi „posnetek“, ki je temeljil na podatkih, ki so bili na voljo po prvem roku za registracijo, se je zaključil leta 2012, da bi prispeval k splošnemu poročilu o delovanju REACH, objavljenemu leta 2013 (tako imenovan pregled REACH 2013). Kot je navedeno v pregledu REACH 2013, je iz primerjave rezultatov, pridobljenih leta 2009 in leta 2012, razvidno bistveno izboljšanje kakovosti podatkov, ki so na voljo za obvladovanje tveganj v zvezi z registriranimi kemikalijami, kar povzroča izrazito zmanjšanje nominalnih tveganj v zvezi z navedenimi snovmi. Tretji „posnetek“ je potreben za to, da bi pridobili novo primerjavo rezultatov, ki bo podpirala poročilo Komisije o delovanju REACH, ki ga je treba predložiti leta 2017. Nova primerjava rezultatov mora temeljiti na študiji, ki zagotavlja zanesljivo statistično analizo, v okviru katere se metodologija, že uveljavljena v prejšnjih študijah, uporablja za snovi, registrirane do 2. roka za registracijo, in, če je to primerno, za snovi, vključene na seznam snovi kandidatk ali na seznam snovi, za katere je potrebna avtorizacija (Priloga XIV k REACH).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
08/07/2015 00:00
14/09/2015 23:59
14/09/2015 23:59
24/09/2015 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2015/S 129-236420
Obvestilo o javnem naročilu
08/07/2015 00:00