Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Tehnična pomoč za mikrofinanciranje in finance socialnega podjetništva
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
22/11/2021
Rok za prejem ponudb:
17/01/2022
Status:
Zaprto
Informacije
AA-010856
Tehnična pomoč za mikrofinanciranje in finance socialnega podjetništva
Splošni cilj te naloge je podpreti svetovalne storitve EIB pri zagotavljanju ciljno usmerjene podpore pri krepitvi zmogljivosti, projektnem svetovanju in razvoju trga za finančne posrednike (tj. banke ali druge finančne institucije, ki zagotavljajo financiranje), ki delujejo na področju mikrofinanciranja in socialnega podjetništva. Svetovalna podpora spodbuja tudi izmenjavo in razširjanje najboljših praks na zadevnih področjih evropskega mikrofinanciranja in socialnega podjetništva.Cilj te svetovalne pobude je dvojen:1. nadaljnji razvoj evropskih ekosistemov in trgov mikrofinanciranja in socialnega podjetništva;2. zagotoviti svetovalno podporo institucijam mikrofinanciranja in ponudnikom socialnega podjetništva, ki bo dopolnila finančne produkte v okviru paketa InvestEU – okno za socialne naložbe in spretnosti, usmerjene na ta področja politike, ali katere koli druge mandate finančnih instrumentov za mikrofinanciranje in/ali socialno podjetništvo, ki jih upravlja skupina EIB.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
7,600,000.00 EUR
79400000
Prelomne točke
22/11/2021 00:00
17/01/2022 12:00
18/01/2022 14:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Zagotavljanje storitev projektnega svetovanja, krepitve zmogljivosti in podpore za razvoj trga v evropskih finančnih sektorjih mikrofinanciranja in socialnega podjetništva
V okviru sklopa 1 so glavne storitve, ki jih je treba zagotoviti, naslednje:— storitve ciljne krepitve zmogljivosti za ponudnike mikrofinanciranja/socialnega podjetništva z usposabljanji in svetovanjem,— izmenjava in razširjanje dobrih praks v evropskem sektorju mikrofinanciranja/socialnega podjetništva,— pozivi k prijavi interesa za tehnično pomoč za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo,— analitična podpora,— komunikacijske dejavnosti v zvezi s tehnično pomočjo za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo,— pomoč uporabnikom za mikrofinanciranje, finance socialnega podjetništva in vprašanja, povezana s kodeksom,— analiza portfelja in priprava izvedbe.Za podrobne informacije glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Sklop 2
Storitve bonitetnega ocenjevanja, ocenjevanja in vrednotenja za evropske ponudnike mikrofinanciranja in socialnega podjetništva
V okviru sklopa 2 so glavne storitve, ki jih bo treba zagotoviti, naslednje:— z institucionalnimi ocenami ali bonitetnimi ocenami analizirati organizacijsko, operativno in finančno učinkovitost izbranih evropskih ponudnikov mikrofinanciranja in socialnega podjetništva,— oceniti izvajanje Evropskega kodeksa dobrega ravnanja za zagotavljanje mikrokreditov s strani ponudnikov mikrofinanciranja.Za podrobne informacije glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2021/S 226-593903
Obvestilo o javnem naročilu
22/11/2021 00:00