Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till nyckelaktiviteterna inom den europeiska teknik- och innovationsplattfo...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Publiceringsdatum i TED:
20/08/2015
Sista anbudsdag:
29/09/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
2015/RTD/OP/PP-03041-2014.
Stöd till nyckelaktiviteterna inom den europeiska teknik- och innovationsplattformen för vindkraft – 2015/RTD/OP/PP-03041-2014
Tjänsten syftar till att informera EU:s energipolitik avseende tekniska framsteg, tendenser och behov av relevans för vindkraftsektorns bidrag till EU:s förnybara energikällor och utsläppsminskningsmål gällande växthusgaser till 2030 och fram emot 2050 och energiunionens ambitioner.Syftet med denna tjänst är att stödja Europeiska kommissionen att utveckla en fokuserad uppföljning av den strategiska forskningsagendan för den europeiska teknikplattformen för vindkraft och SET-planens integrerade färdplan och utarbeta en rad rapporter med prioritering av forskning och innovation med anknytning till vindkraft som fokuseras på kort, medellång och lång sikt.Syftet med denna tjänst är även att stödja nyckelverksamheter inom den europeiska teknik- och innovationsplattformen för vindkraft för att underlätta diskussioner mellan vindkraftssektorn, beslutsfattare i EU:s medlemsstater och Europeiska kommissionen. Verksamheterna ska stödjas av evenemang där det informeras om politik.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
20/08/2015 00:00
Ingen text
29/09/2015 23:59
07/10/2015 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 160-293154
Meddelande om upphandling
20/08/2015 00:00