Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Projekt Horisont Europa: Genomförande av flygplatskonceptet ”Triple One”
Upphandlande myndighet:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Publiceringsdatum i TED:
11/02/2022
Sista anbudsdag:
05/05/2022
Status:
Stängd
Information
EASA.2021.HVP.30
Projekt Horisont Europa: Genomförande av flygplatskonceptet ”Triple One”
Byrån behöver en bedömning av den nuvarande situationen eftersom de metoder som för närvarande används i Europa skiljer sig mycket åt. För att undvika onödiga negativa konsekvenser för de operativa aktörerna på en flygplats måste en korrekt bild upprättas innan EU:s lagstiftare fattar några ytterligare beslut på området. Byrån vill därför identifiera och förstå den nuvarande tillämpningen av konceptet ”Triple One” och variationerna i användningen samt den logiska grunden/motiveringen bakom var och en av dem, inklusive det sätt på vilket varje lösning genomfördes på lokal nivå och till vilken kostnad och till vilken effekt. Undersökningen ska vidare förse byrån och intressenter inom luftfart med den nödvändiga förståelsen av säkerhetsfördelarna och säkerhetsriskerna samt alla skäl för att genomföra konceptet ”Triple One”. Slutligen ska undersökningen tillhandahålla policyalternativ med avseende på konceptet ”Triple One” som kan genomföras för att ytterligare minska risken för intrång på landningsbanor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
450000.00 EUR
450000.00 EUR
73000000
DEA23
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
11/02/2022 00:00
05/05/2022 10:00
06/05/2022 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 040-099790
Rättelse
25/02/2022 00:00
2022/S 030-073021
Meddelande om upphandling
11/02/2022 00:00