Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Datainsamling för uppskattning av ekologiska uppgifter (specifika viktiga arter,...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
12/08/2015
Sista anbudsdag:
28/09/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
OC/EFSA/PRAS/2015/04_ birds and mammals
Datainsamling för uppskattning av ekologiska uppgifter (specifika viktiga arter, tid som tillbringas i behandlade områden för insamling av livsmedel, sammansättning av kost), resthalt och minskning av bekämpningsmedel på frukt och...
De huvudsakliga målen med det kontrakt som följer av föreliggande upphandlingsförfarande är att samla in och harmoniserai) tillgängliga ekologiska uppgifter (t.ex. viktiga arter per geografiskt område och gröda, tid som tillbringas i behandlade områden för insamling av livsmedel [PT], uppgifter om sammansättning av kost som erhållits i de behandlade områdena [PD]),ii) uppgifter från försök avseende både resthalter och minskning av dessa för användning inom riskbedömning av fåglar och däggdjur inom ramen för regelverket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1107/2009.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
12/08/2015 00:00
Ingen text
28/09/2015 23:59
05/10/2015 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 163-297794
Rättelse
25/08/2015 00:00
2015/S 157-287580
Rättelse
15/08/2015 00:00
2015/S 154-283319
Meddelande om upphandling
12/08/2015 00:00