Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Inköp av tjänster avseende dokumentleverans
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
13/08/2015
Sista anbudsdag:
21/09/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
»OC/EFSA/AMU-library/2015/01 — Indkøb af dokumentlevering«.
Inköp av tjänster avseende dokumentleverans
— Tillhandahållande av en mängd olika publicerade rapporter, huvudsakligen med anknytning till vetenskapliga områden (vetenskapliga, tekniska och medicinska frågor), där en minoritet har anknytning till rättsliga/IT-relaterade/ledningsfrågor. Handlingarna kan vara följande: artiklar (från en mängd olika akademiska tidskrifter, däribland skannade handlingar från källor som bara finns i pappersformat) och bokkapitel i publicerad litteratur; artiklar och bokkapitel från sällsynta utgivare, grå litteratur såsom vetenskapliga och tekniska rapporter, konferenspublikationer, avhandlingar, Bibras toxicitetsprofiler, ISO-, UN-ISO-, UNI-EN-ISO-handlingar. Dessa handlingar ska tillhandahållas i elektroniskt format, pdf är det föredragna formatet.— Tillhandahållande av ett webbaserat gränssnitt (som hostas genom leverantörens server) som Efsas forskarpersonal (250 personer, mer eller mindre) kan tillgå genom en personlig profil för att söka i leverantörens bibliografiska databas (som är ansluten till förläggares webbplatser och databaser) och för att beställa artiklar.— Kundservice på hög nivå till stöd för Efsa med administrativa och tekniska frågor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
13/08/2015 00:00
Ingen text
21/09/2015 23:59
Ingen text
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 155-285179 Meddelande om upphandling 13/08/2015 00:00