Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av transporttjänster och fordon
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
07/04/2022
Sista anbudsdag:
16/05/2022
Status:
Stängd
Information
AO/006/21
Tillhandahållande av transporttjänster och fordon
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (nedan kallad EUIPO) avser att tilldela två ramavtal i kaskadform för var och en av följande delar av upphandlingsförfarandet.Del 1: Tillhandahållande av transporttjänster.Del 2: Tillhandahållande av fordon för hyra utan chaufförer och leasing av fordon.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
2
Ramavtal
60100000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
07/04/2022 00:00
16/05/2022 13:00
17/05/2022 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av transporttjänster
Uppdragstagaren ska tillhandahålla följande tjänster:1. Chaufförstjänster med och utan fordon från uppdragstagaren (reguljär busstransport, persontransport, dokumentation eller material i små volymer)2. Tjänster med anknytning till användningen av EUIPO-fordon (hantering av bränslekort och elektroniska vägtullkort (VIA-T), hantering av underhåll och tillhandahållande av förbrukningsvaror i undantagsfall)3. Fordonsledning (tjänster avseende tilldelning av chaufförer och stödfordon).4. Administrativa uppgifter med anknytning till kontraktet (i undantagsfall).
Del 2
Tillhandahållande av fordon för hyra utan chaufförer och leasing av fordon
Under ramavtalets löptid ska uppdragstagaren tillhandahålla:— fordon för hyra utan chaufförer— leasing av fordon.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 069-181806
Meddelande om upphandling
07/04/2022 00:00