Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
IT-konsulttjänster på området utveckling, förvaltning och drift avseende flöden ...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
31/10/2015
Sista anbudsdag:
11/12/2015
Status:
Stängd
Information
EEA/IDM/15/016.
IT-konsulttjänster på området utveckling, förvaltning och drift avseende flöden av rumsliga data
Som ledande upphandlande myndighet inom ramen för denna interinstitutionella anbudsinfordran önskar EEA anlita 1 uppdragstagare som ska stödja myndigheten och Europeiska kommissionen (framför allt GD Miljö) som deltagande upphandlande myndighet genom att tillhandahålla IT-tjänster och stöd för att utveckla och driva olika flöden av rumsliga data och tabelldata och tillhandahålla praktisk utbildning i de programvarupaket som används.EEA ansvarar för att utveckla, genomföra och driva ett antal flöden av rumsliga data och tabelldata, i vilka länderna rapporterar data till EEA. När data har levererats till EEA bearbetas de i olika steg och på olika nivåer och sprids slutligen för vidare användning.Europeiska kommissionen (framför allt GD Miljö) kan komma att efterfråga tjänster inom ramen för detta ramavtal när EEA:s infrastruktur används för bearbetning och hantering av data. Detta arbete kommer alltid att ske i nära samarbete med EEA:s tekniska personal för att säkerställa enhetlighet, insyn och teknisk överensstämmelse i fråga om genomförandet.För ytterligare information, se avsnitt 7 och 8 i förfrågningsunderlaget.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
31/10/2015 00:00
Ingen text
11/12/2015 16:00
18/12/2015 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 212-383990
Meddelande om upphandling
31/10/2015 00:00