Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster avseende utarbetande av politik och bedömning av genomföra...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
03/10/2015
Sista anbudsdag:
16/11/2015
Status:
Stängd
Information
ENV.C.4/FRA/2015/0042.
Ramavtal för tjänster avseende utarbetande av politik och bedömning av genomförandet av lagstiftning avseende industriutsläpp
Det övergripande syftet med detta ramavtal är att bistå kommissionen i följande:1. Analys, utvärdering och sammanfattning av information som lämnas in av medlemsstater avseende deras genomförande av den befintliga EU-lagstiftningen och EU-politiken gällande industriutsläpp, industriolyckor och kvicksilver.2. Utvärdering och granskning (av delar) av befintlig lagstiftning och bedömning av effekterna av befintlig respektive ny politik och lagstiftning och desammas konsekvenser för miljö, ekonomi och samhälle. Detta inbegriper uttryckligen en bedömning av fördelarna med och kostnaderna för (delar av) lagstiftningen eller politiken.3. Utarbetande av ny politik om och när så erfordras.4. Sektoriell profilering.Detta inbegriper insamling och analys av (stora) uppsättningar av data, analys av (genomförande-)rapporter som lämnas in av medlemsstater, bedömning av befintlig och framtida politik, fastställande av förvaltningsalternativ på europeisk, nationell, regional eller lokal nivå inbegripet bedömning av dessas effektivitet, kostnader och fördelar samt metoder för genomförande. Dessutom ingår sammanfattning och förmedling av resultaten på ett tydligt och koncist sätt som lämpar sig för information till beslutsfattare såväl som den bredare målgrupper av tekniskt kunniga och tekniska lekmän.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
03/10/2015 00:00
Ingen text
16/11/2015 16:00
27/11/2015 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2015/S 192-346514 Meddelande om upphandling 03/10/2015 00:00