Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Möjliggörande arbeten, schaktning och förberedande arbeten inför uppförande av e...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
28/11/2015
Sista anbudsdag:
13/06/2016
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
LZ-1277.
Möjliggörande arbeten, schaktning och förberedande arbeten inför uppförande av en ny kontorsbyggnad för Europeiska investeringsbanken i Luxemburg
Det möjliggörande arbetet kommer att bestå av samtliga förberedande arbeten som ska utföras på plats innan uppförandet av EIB:s nya byggnad i Kirchberg påbörjas (schaktning, uppställning av byggutrustning, installationer som krävs för åtkomst till EIB:s campus, stödmurar, komponenter för bullerminskning, avgränsning av områden, anpassning för tillfällig trafiktillgänglighet, skyddsvägg till East Kirchberg-byggnaden, anpassningar för tillhandahållande av gas, vatten, el etc.).
Bygg- och anläggningskontrakt
Begränsad
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
28/11/2015 00:00
Ingen text
13/06/2016 23:59
19/01/2016 23:59
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 231-418957
Meddelande om upphandling
28/11/2015 00:00