Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
15.CAT.OP.120 – Nyttokalkyl för miljö med flera krypteringsnivåer (multi-crypto)
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
21/10/2015
Sista anbudsdag:
30/11/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
15.CAT.OP.120.
15.CAT.OP.120 – Nyttokalkyl för miljö med flera krypteringsnivåer (multi-crypto)
Den kommande nyttokalkylen avser analys av konsekvenser för genomförandet av en miljö med flera krypteringsnivåer (multi-crypto) för GSFP-uppdrag (gemensam säkerhets- och försvarspolitik), för möjliggörande av säkert utbyte av information mellan flera säkerhetsdomäner. I denna nyttokalkyl kommer aspekter som identifierats i den övergripande undersökningen att beaktas i syfte att erbjuda alternativ för säkert utbyte av information mellan GSFP-aktörer i en miljö med flera krypteringsnivåer, samtidigt som tvärvetenskapliga affärsaspekter behandlas. En sådan miljö har hög prioritet både vad gäller säkerhet avseende leverans och innovation.En miljö med flera krypteringsnivåer kan beskrivas som driftförhållanden där flera och heterogena säkerhetsdomäner interagerar och fungerar med ett behov av informationsutbyte. Komplexiteten beror på det faktum att olika nivåer för klassificering av informationssäkerhet kan finnas och att olika säkerhetsmekanismer därför införs inom varje domän. Krypteringshantering är avgörande för att upprätthålla effektiviteten, robustheten och systemuthålligheten för GSFP:s telekommunikations- och informationssystem.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
21/10/2015 00:00
Ingen text
30/11/2015 17:00
01/12/2015 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 204-369567
Meddelande om upphandling
21/10/2015 00:00