Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Forskning om affärsmodeller som gör intrång i immateriella rättigheter Etapp 6
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
13/05/2022
Sista anbudsdag:
13/06/2022
Status:
Stängd
Information
AO/007/22
Forskning om affärsmodeller som gör intrång i immateriella rättigheter Etapp 6
Syftet med detta förfarande är att ingå ett kontrakt med en längsta löptid på 12 månader som innefattar en studie för att identifiera, granska, analysera och beskriva specifika affärsmodeller som används för att underlätta immaterialrättsliga brott på kommersiell skala via applikationer (appar) och åtgärder för att utreda sådan brottslighet.Den oberoende forskningsstudien ska ge en översikt över de olika affärsmodeller som gör intrång via applikationer (appar) och bedöma hur de fungerar, hur de finansieras, hur de genererar vinster för operatörerna, vilka slags innehåll, produkter och tjänster de sprider och hur stora deras användarbaser är. Resultaten av forskningsstudierna ska ge bättre förståelse till beslutsfattare, brottsbekämpande myndigheter, domstolar, det civila samhället och företag. Samtidigt är de avsedda att hjälpa till att identifiera möjliga åtgärder för att effektivt ta itu med utmaningen med immaterialrättsliga brott på kommersiell skala.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
71241000
ES521
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/05/2022 00:00
13/06/2022 13:00
14/06/2022 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 099-272853
Rättelse
23/05/2022 00:00
2022/S 093-252200
Meddelande om upphandling
13/05/2022 00:00