Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för insamling av markbaserade observationer (GBOC – ”ground-based obser...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publiceringsdatum i TED:
04/11/2015
Sista anbudsdag:
12/01/2016
Status:
Stängd
Information
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Ramavtal för insamling av markbaserade observationer (GBOC – ”ground-based observations collection”) för validering av Copernicus globala markprodukter
Den ”globala markkomponenten hos GMES marktjänst” (GIO-GL) inom ramen för det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus (tidigare kallat GMES) som leds av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag vid Europeiska kommissionen gick in i sin inledande driftsfas (GIO) efter ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av den 22.9.2010 om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011–2013).Det helt operativa programmet (2014–2020) inleddes i enlighet med förordningen för Copernicus (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3.4.2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010).I förordningen för Copernicus görs en särskild hänvisning i artikel 6.2 till de markbaserade data för validering av jordobservationsprodukter:— Tillhandahållande av fältdata för kalibrering och validering av särskilda observationer.— Tillhandahållande, arkivering och spridning av data från bidragande satellituppdrag som kompletterar data från särskilda satellituppdrag.Uppgifterna inom ramen för GBOC-GL kan ingå i 1 steg, bland andra, för att underlätta för användare vid bedömning av ändamålsenligheten avseende den inledande driftsfasens (GIO) och Copernicus markdata.Denna upphandling avseende GBOC-GL-tjänsten omfattar följande:i) Insamling av flera års befintliga markbaserade mätningar och förvärv av framtida markbaserade mätningar, i enlighet med väldefinierade och godkända protokoll.ii) Implementering och underhåll av en databas som innehåller observationerna och stöddata samt en webbaserad plattform för att göra det möjligt för användarna att få tillgång till ovan fastställda dataset och tillhörande metadata.Tjänsten är indelad i 3 komponenter:1) Insamling av flera års markbaserade mätningar, däribland historiska tidsserier, från befintliga platser.2) Förvärv av flera års markbaserade mätningar från ytterligare platser.3) Spridning av data till användare inom ramen för verksamheter som rör validering av markprodukter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
04/11/2015 00:00
Ingen text
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 107-189998 Rättelse 04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534 Meddelande om upphandling 04/11/2015 00:00