Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utarbetande av en färdplan för åtgärder för evidensbaserad riskkommunikation ino...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
13/05/2022
Sista anbudsdag:
25/08/2022
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/ED/2022/01
Utarbetande av en färdplan för åtgärder för evidensbaserad riskkommunikation inom EU:s system för livsmedelssäkerhet
Syftet med denna upphandling är att utarbeta en färdplan för åtgärder inom området (vetenskapligt tema) för evidensbaserad riskkommunikation inom EU:s system för livsmedelssäkerhet genom att tillhandahålla rekommendationer för forskningsprioriteringar till stöd för genomförandet av riskkommunikation i enlighet med principerna i öppenhetsförordningen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
4
Offentligt kontrakt
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
1,000,000.00 EUR
73210000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/05/2022 00:00
25/08/2022 14:30
26/08/2022 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Felaktig information om livsmedelssäkerhet
Mål 1: Kartlägga relevant verksamhet till stöd för genomförandet av evidensbaserad riskkommunikation i EU:s system för livsmedelssäkerhet i samband med felaktig information om livsmedelssäkerhet.Mål 2: Identifiera luckor och utmaningar/hinder samt möjligheter till samarbete med potentiella partner.Mål 3: Identifiera projektförslag.
Del 2
Öppenhetsinitiativens effektivitet
Mål 1: Kartlägga relevant verksamhet till stöd för genomförandet av evidensbaserad riskkommunikation i EU:s system för livsmedelssäkerhet i samband med öppenhetsinitiativens effektivitet.Mål 2: Identifiera luckor och utmaningar/hinder samt möjligheter till samarbete med potentiella partner.Mål 3: Identifiera projektförslag.
Del 3
Insikter i konsumentavvägningar relaterade till risker och fördelar
Mål 1: Kartlägga relevant verksamhet till stöd för genomförandet av evidensbaserad riskkommunikation i EU:s system för livsmedelssäkerhet i samband med konsumentavvägningar relaterade till risker och fördelar.Mål 2: Identifiera luckor och utmaningar/hinder samt möjligheter till samarbete med potentiella partner.Mål 3: Identifiera projektförslag.
Del 4
Koppling mellan faktorer bakom perception och beteende
Mål 1: Kartlägga relevant verksamhet till stöd för genomförandet av evidensbaserad riskkommunikation i EU:s system för livsmedelssäkerhet i samband med kopplingen mellan faktorer bakom perception och beteende.Mål 2: Identifiera luckor och utmaningar/hinder samt möjligheter till samarbete med potentiella partner.Mål 3: Identifiera projektförslag.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 093-252201
Meddelande om upphandling
13/05/2022 00:00