Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Köpkraftspariteter (PPP) för kapitalvaror
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
30/05/2022
Sista anbudsdag:
08/07/2022
Status:
Stängd
Information
ESTAT/2022/OP/0004
Köpkraftspariteter (PPP) för kapitalvaror
Samordna undersökningarna om köpkraftspariteter(PPP - Purchasing power parities) för utrustning och anläggning och erhålla köpkraftspariteter för fasta bruttoinvesteringar för 36 länder och viss datavalidering för Georgien och Ukraina som deltagare i ICP genom Eurostats och OECD:s program för köpkraftparitet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Offentligt kontrakt
1,200,000.00 EUR
79330000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
30/05/2022 00:00
08/07/2022 16:00
11/07/2022 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Samordning av 2023 års prisundersökning avseende köpkraftspariteter för utrustning
Köpkraftspariteter (PPP) är indikatorer på prisskillnader mellan länder. PPP - köpkraftspariteter beskriver hur många valutaenheter en viss mängd varor och tjänster kostar i olika länder. Länderna måste genomföra prisundersökningar och tillhandahålla prisuppgifter för hushållens konsumtion, individuell offentlig konsumtionen, kollektiv konsumtion och fast bruttoinvestering (investeringar). Referens-köpkraftspariteter (tillskrivna) används för HIO-konsumtion, varulager och nettoexport. De källuppgifter som erhållits från undersökningarna ingår i den övergripande beräkningen av köpkraftspariteter. Denna del avser samordning av prisundersökningar avseende utrustning, som är en av de två undersökningarna om fasta bruttoinvesteringar. Utrustning utgör en stor andel av fasta bruttoinvesteringar, däribland maskiner, el- och optikutrustning, transportutrustning och programvara. En prisundersökning avseende utrustning utförs vartannat år. Denna del täcker den undersökning som ska utföras under 2023. Förberedelser inför denna undersökning inleds under 2022, medan valideringen av undersökningen kommer att slutföras under 2024. Arbetet omfattar undersökningen i alla 36 deltagande länder (se ”Allmän information om alla delar”) plus en del arbete för Georgien och Ukraina som deltagare i International Comparison Programme -ICP genom Eurostats och OECD:s PPP-program.
Del 2
Samordning av prisundersökningar avseende köpkraftspariteter för byggsektorn 2023 och 2024
Köpkraftspariteter (PPP) är indikatorer på prisskillnader mellan länder. PPP - köpkraftspariteter beskriver hur många valutaenheter en viss mängd varor och tjänster kostar i olika länder. Länderna måste genomföra prisundersökningar och tillhandahålla prisuppgifter för hushållens konsumtion, individuell offentlig konsumtionen, kollektiv konsumtion och fast bruttoinvestering (investeringar). Referens-PPP (tillskrivna) används för HIO-konsumtion, lagerhållning och nettoexport. De källuppgifter som erhållits från undersökningarna ingår i den övergripande beräkningen av köpkraftspariteter. Denna del avser samordning av prisundersökningar avseende byggentreprenad, som är en av de två undersökningarna om fasta bruttoinvesteringar. Byggsektorn representerar en stor andel av fasta bruttoinvesteringar. Det inbegriper byggnation av bostadshus och andra byggnader samt väg- och vattenbyggnadsarbeten. Köpkraftspariteter för byggsektorn baseras på priser för så kallade ”mängdförteckningar” (Bills of Quantities - BoQs) som är detaljerade beskrivningar av fiktiva byggnadsprojekt, vart och ett bestående av en förteckning av varor som måste prissättas. Denna del avser undersökningar som ska utföras under 2023 och 2024.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 103-287630
Meddelande om upphandling
30/05/2022 00:00