Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journa...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publiceringsdatum i TED:
13/06/2022
Sista anbudsdag:
15/07/2022
Status:
Stängd
Information
COMM/AWD/2022/480
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Belgien, Bulgarien, Finland, Frankrike, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien och Tyskland
Den erfordrade tjänsten avser anordnande och genomförande av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos unga journalister, som arbetar för EU-baserade mediekanaler, om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och till att öka medvetenheten om vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Den kommer att innehålla en modul i vart och ett av de deltagande länderna (Belgien, Bulgarien, Finland, Frankrike, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien och Tyskland), följt av en modul i Bryssel eller Strasbourg för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet i det berörda landet.• Urval av deltagare för båda modulerna.• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
10
Ramavtal
3500000.00 EUR
80500000
Villkor för deltagande
Anbudsgivaren (eller varje medlem om det rör sig om en grupp ekonomiska aktörer) ska vara inskriven i ett relevant yrkes- eller handelsregister, med undantag för internationella organisationer.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Belgien
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Belgien följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Del 2
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Bulgarien
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Bulgarien följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Del 3
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Kroatien
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Kroatien följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Del 4
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Finland
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Finland följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Del 5
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Frankrike
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Frankrike följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Del 6
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Tyskland
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Tyskland följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Del 7
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Italien
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Italien följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Del 8
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Polen
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Polen följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Del 9
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Portugal
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Portugal följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Del 10
Genomförande av Europaparlamentets utbildningsprogram för unga europeiska journalister i Spanien
Den övergripande tjänst som erfordras är anordnande och genomförande, upp till 2 gånger per år, av ett utbildningsprogram om EU-frågor i syfte att öka medvetenheten hos EU-baserade unga journalister om EU-frågor i allmänhet och parlamentsrelaterade ämnen i synnerhet. Utbildningen syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur EU fungerar och betonar vikten av parlamentet, den parlamentariska demokratin och de värderingar som det står för. Målgruppen för denna utbildning är unga yrkesverksamma i EU:s medlemsstater, i deras egenskap av viktiga informationsförmedlare och informationsspridare.Utbildningsprogrammet kommer att inbegripa en modul i Spanien följt av en modul för ett begränsat antal journalister som valts ut bland deltagarna i den första modulen, i Europaparlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg.Kontraktet inbegriper följande specifika tjänster:• Anordnande och genomförande av programmet (första modulen).• Val av deltagare (första och andra modulen).• Kommunikations- och utåtriktad verksamhet.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 116-323164
Rättelse
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Meddelande om upphandling
13/06/2022 00:00