Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Franet – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Publiceringsdatum i TED:
20/06/2022
Sista anbudsdag:
21/07/2022
Status:
Stängd
Information
F-SE-22-T02
Franet – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter (del 7-IE och del 19-NL)
Franet – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter (del 7-IE och del 19-NL).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
1,280,000.00 EUR
79315000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/06/2022 00:00
21/07/2022 17:00
25/07/2022 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 7
Irland
Datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter på nationell nivå.
Del 19
Nederländerna
Datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter på nationell nivå.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 117-328858
Meddelande om upphandling
20/06/2022 00:00