Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska unionens delegation vid...
Upphandlande myndighet:
European External Action Service (EEAS)
Publiceringsdatum i TED:
26/07/2022
Sista anbudsdag:
05/09/2022
Status:
Stängd
Information
EEAS/DELAUTV/2022/OP/0034
Tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska unionens delegation vid de internationella organisationerna i Wien
Uppdragstagaren ska tillhandahålla de personalresurser och materiella resurser som krävs för att tillhandahålla tjänster för tillhandahållande av tillfällig personal (manlig/kvinnlig) under en begränsad tid, enligt vad som anges i de tekniska specifikationer som anges nedan.Den upphandlande myndigheten kan komma att begära följande av uppdragstagaren:— Att ersätta personal som är frånvarande på grund av föräldraledighet, obetald ledighet eller andra skäl.— Att klara perioder med hög arbetsbelastning då extra arbetskraft behövs under en bestämd period.— Att utföra uppgifter som kräver särskild kompetens som inte finns tillgänglig inom den upphandlande myndigheten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
1,330,000.00 EUR
1,330,000.00 EUR
79621000
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
79621000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
26/07/2022 00:00
05/09/2022 17:00
07/09/2022 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 142-405072
Meddelande om upphandling
26/07/2022 00:00