Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Riktlinjer för bedömning och övervakning av tillståndet i bilaga I - Livsmiljöty...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
14/07/2022
Sista anbudsdag:
05/09/2022
Status:
Stängd
Information
ENV/2022/OP/0018
Riktlinjer för bedömning och övervakning av tillståndet i bilaga I - Livsmiljötyper enligt direktiv 92/43/EEG
Syftet med detta kontrakt är att utarbeta riktlinjer för bedömning och övervakning av tillståndet i bilaga I – Livsmiljötyper enligt habitatdirektivet. Kontraktet ska stödja förbättrad kvalitet, kvantitet, jämförbarhet och harmonisering av data om livsmiljötyper som samlats in av medlemsstaterna som en förutsättning för genomförandet av befintlig EU-naturlagstiftning och EU:s agenda för återställande.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
90700000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
14/07/2022 00:00
05/09/2022 16:00
07/09/2022 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 134-381458
Meddelande om upphandling
14/07/2022 00:00