Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Kostnader för tillhandahållande av roamingtjänster i grossistledet
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
17/02/2023
Sista anbudsdag:
22/03/2023
Status:
Stängd
Information
CNECT/2022/OP/0065
Kostnader för tillhandahållande av roamingtjänster i grossistledet
Enligt det nya roamingavtalet ska en granskningsrapport läggas fram senast den 30 juni 2025, enligt artikel 21 i roamingförordningen. Kommissionen behöver en kostnadsmodell för att se över marknaden och tillräcklighet hos taken i grossistledet och effekterna av 5G, även på grundval av Berecs yttrande. I granskningsrapporten måste det anges att det finns ett behov av att inleda en ny rättslig översyn av taken i grossistledet på grundval av kostnadsmodellens resultat.Enligt artikeln om översyn ska kommissionen bedöma följande i granskningsrapporten: Konsekvenserna av 5G, operatörernas förmåga att täcka sina kostnader, operatörernas förmåga att upprätthålla avgiftsmodeller. Den nya kostnadsmodellen kommer att omfatta en mer komplex analys som inkluderar kostnaden för M2M och ytterligare faktorer (kostnadsmodellberäkningar baserade på kapacitet snarare än förbrukning).Undersökningen planeras som en process i tre steg, vart och ett för en period på cirka 2 år:— 2022–2023: Framtagning av kostnadsmodellen.— 2023–2025: Konsulterna kommer att bistå vid allt arbete som krävs under förhandlingarna.— 2025–2026: Uppdatering av modellen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
71316000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
71316000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/02/2023 00:00
22/03/2023 16:00
23/03/2023 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2023/S 035-103210
Meddelande om upphandling
17/02/2023 00:00