Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Investeringsforum för hållbar energi: stöd till en investeringsdrivkraft i EU
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publiceringsdatum i TED:
15/12/2015
Sista anbudsdag:
14/03/2016
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
EASME/H2020/EE/2015/029.
Investeringsforum för hållbar energi: stöd till en investeringsdrivkraft i EU
De investeringar som görs i hållbar energi är för närvarande inte tillräckliga för att uppnå EU:s klimat- och energimål för 2020 och 2030, särskilt med avseende på energieffektivitet. Många faktorer spelar in, vilket påverkar både efterfrågesidan och utbudssidan av investeringar i hållbar energi.Detta kontrakt berör den otillräckliga kapaciteten hos, och det bristande samarbetet mellan, offentliga och privata aktörer på nationell nivå med avseende på utvecklingen av storskaliga investerings- och finansieringsprogram. Då kontraktstiden löpt ut ska situationen ha förändrats i alla de berörda medlemsstaterna med avseende på följande:— De viktigaste offentliga och privata intressenterna har börjat samarbeta kring finansieringen av hållbar energi genom deltagandet i ett första nationellt rundabordssamtal. De har även lagt grunden till ett mer långsiktigt samarbete inom ramen för ett ”nationellt rundabordssamtal rörande finansieringen av hållbar energi”. Samarbetet syftar till att utveckla en gemensam förståelse av frågorna, att utarbeta handlingsplaner för att förbättra tillgången till finansiering för hållbar energi samt att komma med förslag på hur politik och regelverk kan utvecklas. Vidare är syftet med upphandlingen att skapa en systematisk dialog och samarbete mellan huvudsakliga intressenter på nationell nivå för att säkerställa en sammanhängande koppling mellan politik, marknad och finansiering.— Offentliga myndigheter och privata aktörer har ökat sin kapacitet att utveckla storskaliga investeringsprogram som bygger på innovativa finansieringslösningar och som (i stor utsträckning) inbegriper privat finansiering.Kontraktet har som syfte att organisera utbyten av bästa praxis mellan aktörer i olika länder med avseende på sådant som rör finansiering av hållbar energi.De specifika målen med kontraktet är följande:1. Att stimulera drivkraften och att starta ett systematiskt samarbete mellan viktiga intressenter rörande hur finansieringen av hållbar energi ska ske på nationell nivå, huvudsakligen genom att anordna rundabordssamtal och uppföljning av dessa.2. Att bygga upp kapaciteten för utveckling av och investering i hållbar energi genom bred marknadsföring av framgångsrika eller lovande investeringsprojekt i EU (men alltid relevanta för förutsättningarna i varje enskilt land).3. Organisation av evenemang för nätverksarbete i EU.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
15/12/2015 00:00
Ingen text
14/03/2016 23:59
23/03/2016 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 242-438489
Meddelande om upphandling
15/12/2015 00:00