Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Anordnande av evenemang i Lettland
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Communication (COMM)
Publiceringsdatum i TED:
24/02/2023
Sista anbudsdag:
29/03/2023
Status:
Stängd
Information
COMM/RIX/2023/OP/0082
Anordnande av evenemang i Lettland
Det övergripande syftet med kontraktet är att bistå den upphandlande myndigheten i dess kommunikationsverksamhet i Lettland (eller ibland i gränsregioner med andra medlemsstater) med syfte att öka allmänhetens och mediernas uppmärksamhet på den politiska utvecklingen och de strategiska diskussionerna på EU-nivå. Detta ska göras genom att underlätta anordnandet av evenemang eller serier av evenemang såsom:• Medieevenemang, t.ex. presskonferenser, mediegenomgångar, medieseminarier, inklusive regionala seminarier etc.,• konferenser, seminarier, workshoppar, möten med intressenter, rundabordssamtal, presentationer etc.,• offentliga evenemang, mässor, prisceremonier,• evenemang för digital kommunikation, t.ex. interaktiva presentationer och spel,• andra offentliga möten, tv-evenemang och kommunikationskampanjer.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
79952000
LV006
Additional CPV Supplementary CPV
79952000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/02/2023 00:00
29/03/2023 16:00
29/03/2023 16:01
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2023/S 040-114248
Meddelande om upphandling
24/02/2023 00:00