Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av strategiska kommunikationstjänster till Europeiska miljöbyr...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
03/12/2015
Sista anbudsdag:
15/01/2016
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
EEA/COM/15/008.
Tillhandahållande av strategiska kommunikationstjänster till Europeiska miljöbyrån
Ett viktigt inslag i Europeiska miljöbyråns (EEA:s) mandat är att göra den miljöinformation som den tar fram känd, tillgänglig och lättbegriplig för potentiella användare.EEA har formulerat ett så kallat kommunikationsramverk som drar upp riktlinjer för hur byråns kommunikationsverksamhet ska stödja EEA:s fleråriga arbetsprogram under åren 2014–2018.Kommunikationsramverket syftar till en omsättning i praktiken av dessa mål och till att förtydliga innehållet och förbättra åtkomsten, tillgängligheten och användningen av den miljöinformation som EEA tillhandahåller. Detta görs genom att utarbeta så kallade nyckelbeskrivningar som fastställer (i grova drag) målgrupper och listar prioriterade arbetsområden. Då EEA utför sin kommunikationsverksamhet kompletteras regelbundet interna resurser med externa tjänsteleverantörers kapaciteter och spetskompetenser – även inom området för strategisk kommunikation.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
03/12/2015 00:00
Ingen text
15/01/2016 16:00
26/01/2016 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 234-424503
Meddelande om upphandling
03/12/2015 00:00