Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Anslutande av små och medelstora företag till den digitala marknaden.
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publiceringsdatum i TED:
18/07/2012
Sista anbudsdag:
25/09/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
202/PP/ENT/CIP/12/C/N01C031
Anslutande av små och medelstora företag till den digitala marknaden.
Syftet med kontraktet är att genom stödåtgärder främja anslutandet av mindre företag i den digitala världen, inbegripet att förvärva en bättre förståelse av viktiga trender inom digitalt entreprenörskap, upprättande av en systematisk övervakningsmekanism avseende framväxande IKT-trender, nya affärsparadigmer och deras inverkan på den europeiska ekonomin, avlägsnande av återstående tekniska hinder inom digital kommunikation och förstärkning av integreringen av små och medelstora företag i globala digitala värdekedjor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
18/07/2012 00:00
Ingen text
25/09/2012 23:59
05/10/2012 00:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Del 1: anslutande av små och medelstora företag till den digitala marknaden: främjande av kunskapsbasen avseende digitalt entreprenörskap i Europa
Syftet med den första delen är att främja kunskapsbasen avseende lägesrapporten avseende digitalt entreprenörskap i Europa och dennas utveckling. Inom ramen för den ska en övervakningsmekanism upprättas för att följa upp, mäta och bedöma viktiga trender inom digitalt entreprenörskap, inbegripet informations- och kommunikationsteknik, behov inom framväxande marknader, nya affärsparadigmer och deras inverkan på den europeiska ekonomin. Denna övervakningsmekanism ska hjälpa att fastställa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och entreprenörer samt föreslå lämpliga stödåtgärder för att främja entreprenörsinsatser i den digitala eran.
Del 2
Del 2: stimulering av industriell innovation inom byggsektorn genom smart användning av IKT: anslutande av små och medelstora företag i digitala värdekedjor
Syftet med den andra delen är att förbättra konkurrenskraften och effektiviteten hos byggindustrin i Europa genom att stimulera en innovativ och sömlös användning av IKT längs dennas värdekedjor. Särskilt små och medelstora företag ligger i fokus för denna åtgärd eftersom syftet är att underlätta små och medelstora företags deltagande i globala digitala värdenätverk och göra det möjligt för dem att bli internationella affärspartner. Mer specifikt kommer åtgärderna att fullborda ett ramverk för kompatibilitet mellan olika IKT-lösningar och IKT-system, vilket bygger på befintliga kommunikationsplattformar, IKT-system och standardiseringsarbete och sammanfogning av dessa i en smidig arkitektur på europeisk och/eller internationell nivå. Det slutliga målet är att skapa en innovativ, sömlös e-företagsmiljö som kan stimulera och möjliggöra genomslag av IKT- och e-handelsteknik, särskilt hos små och medelstora företag, inom byggsektorn, en sektor med hög koncentration av små och medelstora företag som drabbats hårt av den nuvarande ekonomiska nedgången i Europa.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 136-226072
Meddelande om upphandling
18/07/2012 00:00