Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster till stöd för Europeiska miljöbyråns (EEA:s) genomförande av övergripan...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
17/12/2015
Sista anbudsdag:
08/02/2016
Status:
Stängd
Information
EEA/IDM/15/026.
Tjänster till stöd för Europeiska miljöbyråns (EEA:s) genomförande av övergripande verksamheter för samordning av in situ-delen av Copernicusprogrammet (2 delar)
Copernicus, tidigare kallat GMES (global övervakning för miljö och säkerhet), är det europeiska programmet för upprättande av en europeisk kapacitet för jordobservation.EEA efterfrågar tjänster från 1 eller 2 uppdragstagare inom ramen för de 2 tematiska områden eller delar som följer: del 1 gäller observationer (meteorologi, oceanografi, atmosfärens kemi och luftkvalitet samt klimat) och del 2 gäller teman som avser rumsliga data. De 2 tematiska områdena kommer att omfatta en mycket stor del av (om inte alla) de in situ-datauppsättningar, och därav framställda produkter, som Copernicustjänsterna kräver för att producera och/eller kontrollera produkter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
17/12/2015 00:00
Ingen text
08/02/2016 16:00
15/02/2016 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Observationer
EEA har fått i uppdrag av Europeiska kommissionen att genomföra övergripande verksamheter för samordning av in situ-delen av Copernicusprogrammet. Samordningsverksamheterna har delats upp i 4 huvudsakliga arbetsuppgifter som finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. För att slutföra dessa 4 uppgifter efterfrågar EEA tematiskt och tekniskt expertstöd med avseende på de in situ-observationer, och därav framställda produkter, som Copernicustjänsterna kräver. Denna del omfattar följande tematiska områden: meteorologi, oceanografi, atmosfärens kemi och luftkvalitet samt klimat.
Del 2
Teman avseende rumsliga data
EEA har fått i uppdrag av Europeiska kommissionen att genomföra övergripande verksamheter för samordning av in situ-delen av Copernicusprogrammet. Samordningsverksamheterna har delats upp i 4 huvudsakliga arbetsuppgifter som finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. För att slutföra dessa 4 uppgifter efterfrågar EEA tematiskt och tekniskt expertstöd med avseende på de in situ-observationer, och därav framställda produkter, som Copernicustjänsterna kräver. Denna del omfattar följande tematiska teman som anges i Inspire-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14.3.2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire), EUT L 108, 25.4.2007, s. 1): bilaga I, bilaga II och bilaga III (utom teman: 13, 14 och 15).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 244-442785
Meddelande om upphandling
17/12/2015 00:00