Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utveckling av metoder för att förbättra noggrannheten i uppskattningar av preval...
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
12/12/2015
Sista anbudsdag:
12/02/2016
Status:
Stängd
Information
OJ/27/11/2015-PROC/2015/033.
Utveckling av metoder för att förbättra noggrannheten i uppskattningar av prevalens av hiv i EU-/EES-länder
Det övergripande syftet med denna upphandling är att utveckla en uppsättning metoder/verktyg som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att öka nyttan av den nationella övervakningsdatan som rör hiv samt tillhandahålla bättre uppskattningar för vissa nyckelparametrar, på ett användarvänligt sätt. Detta kommer att göra det möjligt för ECDC och medlemsstaterna att fastställa vidden av den verkliga hiv-epidemin, både på nationell och på EU-/EES-nivå.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
12/12/2015 00:00
Ingen text
12/02/2016 16:30
19/02/2016 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 241-436421
Meddelande om upphandling
12/12/2015 00:00