Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
EEA/DIS/R0/009 – Konsulttjänster för implementering av Copernicus landmiljööverv...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
07/09/2022
Sista anbudsdag:
05/10/2022
Status:
Stängd
Information
EEA/2022/OP/0027
EEA/DIS/R0/009 – Konsulttjänster för implementering av Copernicus landmiljöövervakningstjänst (Copernicus Land Monitoring Services - CLMS) och den övergripande in situ-samordningen av Copernicus (två delar)
Syftet med denna anbudsinfordran är att upprätta ramavtal för tjänster med ekonomiska aktörer som huvudsakligen ska tillhandahålla interna (i EEA:s lokaler) och i begränsad utsträckning externa (i uppdragstagarens lokaler eller på annat håll) konsulttjänster till stöd för genomförandet av Copernicus landmiljöövervakningstjänst (CLMS) och den övergripande in situ-samordningen av Copernicus. Interna experter uppmanas att samarbeta på daglig basis med EEA Copernicus-teamet på olika områden och utföra huvudsakligen följande uppgifter: Utforma koncept som stöder anbudsinfordran, stödja förvaltningen av produktionskontrakt och bedöma kvaliteten på leveranser.Denna anbudsinfordran är uppdelad i två delar:— Del nr 1: tematiska konsulttjänster.— Del nr 2: administrativa konsulttjänster.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
3,500,000.00 EUR
72000000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
07/09/2022 00:00
05/10/2022 16:00
06/10/2022 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tematiska konsulttjänster (6.5.72)
Detta öppna förfarande avser jordobservation med avseende på marktäcke/markanvändning samt geospatiala metoder och tekniker. Interna experter uppmanas att samarbeta på daglig basis med EEA Copernicus-teamet på olika områden och utföra huvudsakligen följande uppgifter: Utforma koncept som stöder anbudsinfordran, stödja förvaltningen av produktionskontrakt och bedöma kvaliteten på leveranser.
Del 2
Administrativa konsulttjänster
Detta öppna förfarande avser jordobservation med avseende på marktäcke/markanvändning samt geospatiala metoder och tekniker. Administrativt stöd för projektledning omfattar uppgifter såsom stöd till utarbetande och uppdatering av förvaltningsdokument, stöd till uppdateringar av produktionsstatus och plan genom insamling av statusinformation om arbetspaket, dokumentation: stöd till utarbetande av rapporterings- och planeringsdokument, stöd till upprättande av rutinmässiga metoder för projektkommunikation för att hålla projektintressenter informerade, stöd till identifiering av kvalitets- eller schemaläggningsfrågor och förslag till förebyggande åtgärder, stöd till processen för risk- och förändringshantering samt uppdatering av risk- och förändringsloggar etc.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2022/S 172-486022
Meddelande om upphandling
07/09/2022 00:00